Редакційна політика

Галузь та проблематика

 Літературознавство

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДАВНЯ І КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ЯВИЩ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТОПИС ПОДІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті підлягають обов’язковому рецензуванню згідно Положення про рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність статті, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає рецензентів – незалежних фахівців  з проблеми, що досліджується.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Редакційна колегія журналу:  

Євген Михайлович Черноіваненко – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), відповідальний редактор;

Олександр Васильович Александров – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Ніна Іванівна Бернадська – доктор філологічних наук, професор (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка);

Леслава Ярославівна Кореновська – доктор філологічних наук, професор (Краківський інститут Неофілології Педагогічного університету ім. Комісії Національної освіти )

Наталя Павлівна Малютіна – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Валентина Борисівна Мусій – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Данута Уліцька – доктор філологічних наук, професор (Інститут полоністики Варшавського університету);

Валентина Іванівна Силантьєва – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Микола Васильович Пащенко – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), заступник відповідального редактора;

Ніна Михайлівна Раковська – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Нонна Михайлівна Шляхова – доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова);

Олена Олексіївна Мізінкіна – кандидат філологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), технічний секретар.

 

Етика до публікацій

Відповідальність за зміст статті несе автор

 

Бази реферування та індексування

Національна бібліотека України ім.  В. І. Вернадського