Історія журналу

Збірник наукових праць з літературознавства «Проблеми сучасного літературознавства» було засновано в 1997 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Перший випуск видано в 1997 році. Ініціатором заснування збірника виступила кафедра теорії літератури та компаративістики на чолі з доктором філологічних наук, професором Нонною Михайлівною Шляховою. Вона ж 1997 по 2004 роки була відповідальним редактором, з 2006  – доктор філологічних наук, професор Є. М. Черноіваненко.

Журнал зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 05.07.2004 р., свідоцтво про реєстрацію № 8927. Постановою президії ВАК України № 1-05 / 3 від 30.03.2011 р. збірник наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства» включено до переліку наукових фахових видань України. У грудні 2016 р. видання перереєстроване наказом Міністерства освіти і науки України № 1604.

ISSN 2312-6809 отримано у 2014 році. Сайт http://psl.onu.edu.ua розпочав роботу у 2016 році. Збірник видається двічі на рік.