Фінансування журналу

Видавець

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Odesa I.I.Mechnikov National University