ПОЕТИКА ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДВЕРІ НАВСТІЖ»

Валентина Саєнко

Анотація


Стаття присвячена посутнім граням художньої своєрідності повісті — дзеркальному принципу організації тексту, специфіці образної системи, наратологічній стратегії автора.

Ключові слова


композиція; символи; образи персонажів; наратологічна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Багрій Романа. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творах В. Шевчука та М. Осадчого/ Романа Багрій // Сучасність. — 1998. — № 11. — С. 38–40.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа: Очерки по исторической поэтике Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет / М. М. Бахтин. — М., 1975. — С. 243–400.

Введение в литературоведение: Хрестоматия / Под. ред.. П. А. Николаева. — М., 1980. — С. 120–126.

Введение в литературоведение / Под. ред. Г. Н. Поспелова. — М., 1976. — С. 16–48.

Горский И. К. Исторический роман Сенкевича / И. К. Горский. — М., 1966. — 260 с.

Давыдов Ю. Диалектика произведения искусства / Ю. Давыдов // Вопросы литературы. — 1972. — № 5. — С. 203–227.

Довгалевский М. Поэтика (Сад Поэтический). — К., 1973. — 434 с.

Корогодський Р. Біля вічної ріки, або в пошуках внутрішньої людини / Роман Корогодский // Дзвін. — 1996. — № 3. — С. 135–153.

Корогодський Р. Втеча від самотності, або Апологія рідного дому / Р. Корогодский // Стежка в траві. Житомирська сага. Валерій Шевчук. Твори в двох томах. — Т. 1. — Харків: Фоліо, 1994. — С. 12–24.

Костенко Ліна. Геній в умовах заблокованої культури / Ліна Костенко // Літ. Україна. — 1991. — 26 вересня. — С. 5–6.

Логвиненко Олена. Війна статей, або загадка мінливої води // Олена Логвиненко // Літ. Україна. — 1996. — 15 червня. — С. 4.

Лосев А. Ф. Эрос у Платона / А. Ф. Лосев // Бытие-имя-символ/ Сост. и ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Мысль, 1993. — Т. 2. — 734 с.

Майдаченко П. Проза Валерія Шевчука: Поетика умовності / Петро Майдаченко // Радянське літературознавство. — 1988. — № 2. — С. 12–20.

Онишко О. Реальність химерного / О. Онишко // Вітчизна. — 1989. — № 11. — С. 197–200.

Покальчук Юрій. Традиції Гоголя і «магічний реалізм» / Юрій Покальчук // Вітчизна. — 1984. — № 10. — С. 138–160.

Поспелов Г. Н. Целостно-системное понимание литературных призведений Г. Н. Поспелов // Вопросы методологии и поэтики. — М., 1961. — 453 с.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. — Х., 1905. — 105 с.

Рябчук М. Книга добра і зла за Валерієм Шевчуком / Микола Рябчук // Вітчизна. — 1998. — № 2. — С.174–177.

Рябчук М. Особливості творчості В. Шевчука (Штрихи до портрета Валерія Шевчука)/ Микола Рябчук // Українська мова та література в школі. — 1984. — № 6. — С. 27–33.

Саєнко В. П. Поетика кольору в оповіданні «За мить щастя» Олеся Гончара / Валентина Саєнко // Історія української літератури ХХ ст..: практичні заняття. — Одеса, 1999. — С. 114–126.

Саєнко В. П. Поетика композиції твору «За мить щастя» Олеся Гончара / Валентина Саєнко// Історія української літератури ХХ ст.: практичні заняття. — Одеса, 1999. — С. 102–114.

Словник-довідник літературознавчих термінів. — К.: Академія, 1997. — 750 с.

Сподарець В. В магічному кристалі химерного жанру (Валерій Шевчук «На полі смиренному») / В. Сподарець // Духовна спадщина Київської Русі. — Одеса: Маяк, 1997. — Вип.2. — С.88–96.

Тарнашинська Людмила. Свобода вибору — єдина форма самореалізації в абсурдному світі («Проза В. Шевчука як віддзеркалення екзистенціалізму») / Людмила Тарнашинська // Сучасність. — 1995. — № 3. — С. 117–127.

Тарнашинська Людмила. Парадигми «нової реальності» Валерія Шевчука / Людмила Тарнашинська // Слово і Час. — 1998. — № 6. — С. 46–51.

Ткаченко А. Мистецтво слова. (Вступ до літературознавства) / Анатолій Ткаченко. — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 448 с.

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточно-славянском культе Николая Мирликийского) / Б. А. Успенский. — М., 1982. — С. 73–80.

Фащенко В. В. Новелістична композиція (мікро- і макроструктура) / Василь Фащенко // Вибрані статті. — К.: Дніпро, 1998. — С. 83–122.

Шупта-В’язовська О. Часопросторова організація новели М. Коцюбинського «У грішний світ» / Оксана Шупта-В’язовська // Діалог душ. — Одеса: Астропринт, 2001. — С.42–47.

Шевчук В. Із темних джерел життя. Українська готична новела ХХ ст. / Валерій Шевчук // Літ. Україна. — 1995. — № 4–5. — С. 7.

Шевчук В. Двері навстіж / Валерій Шевчук // Кур’єр Кривбасу. — 1999. — № 116. — С. 6–58.

Шумейко Т. Ерос у Тичини / Т. Шумейко// Сучасність. — 1991. — № 3. — С. 116–148.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)