ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РОМАН «ЗОЛОТІ ЛИСЕНЯТА» ЮЛІАНА ШПОЛА: КОЛІР ЯК МЕТАФОРА ТЕКСТУ

Ольга Бабаніна

Анотація


Поетика кольору є предметом спеціального студіювання художньої своєрідності експериментального роману, забутого на багато десятиліть XX ст., хоч і був знаковим як для творчості одного з очільників ВАПЛІТЕ, літературно-художньої організації 20-х років, так і для розуміння особливостей розвитку модернізму на українському ґрунті епохи Розстріляного Відродження.


Ключові слова


експериментальний роман; колористика; символ; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція / Н. І. Бернадська. — К.: Академвидав, 2004. — 348 с.

Веселовский А. Н. Историческая поэтика [Текст] / А. Н. Веселовський. — М.: Высш. шк., 1989. — 406 с.

Воропаева Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова / Т. Воропаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — С. 12-15.

Денисюк І. О. Барви і звуки слова / Іван Овксентійович Денисюк // Іван Денисюк. Літературознавчі та фольклористичні праці. Том 1. Книга 2. — Львів, 2005 — С. 70- 80.

Керлот X. Словарь символов / X. Э. Керлот. — М.: REFL-book, 1994. — 608с.

Клочек Г. «Художній світ» як категоріальне поняття / Григорій Клочек // Слово і Час. — 2007. — № 9. — С. 3-14.

Ковтун Л. Український колористичний код світотворення / Л. Ковтун // Українознавство. — 2009. — № 13. — С. 49- 52.

Нікішенко Ю. Колір у культурній традиції українців та їх степових сусідів Алтайського краю / Ю. Нікішенко // Східний світ. — 2004. — № 1. — С. 93- 98.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. — 2-ге вид. — К.: Основи, 1999. — 497 с.

Саєнко В. Українська модерна поезія 20-х років XX століття: ренесансні параметри [Текст] / В. П. Саєнко. — Одеса: Астропринт, 2004. — 256 с.

Тімофєєв А. В. Традиції і новаторство Ю. Шпола у використанні символіки блакиті (роман «Золоті лисенята») // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філол. науки. — Вип.16. — Т.2. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — С. 70-76

Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов: Пер. с англ. — 2-е изд. / Д. Фоли — М.: Вече, 1997. — 512 с.

Хомская Е. Д. Нейропсихология [Текст] / Е. Д. Хомская. — М., 1987. — 415 с.

Шпол Ю. Вибрані твори [Текст] / Упорядкування, передмова, примітки та коментарі Олександра Ушкалова; Юліан Шпол. — К.: Смолоскип, 2007. — 531 с.

Юшкина Е. А. Поэтика цвета и света в прозе М. А. Булгакова: автореф. дис. ... канд. филол. наук.: 10.01.01 / Юшкина Елена Андреевна. — Волгоград, 2008. — 28 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)