МІФОЛОГЕМА САДУ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ

Тетяна Бахтіарова

Анотація


У статті розглянуто інтерпретацію міфологеми саду у поезії шістдесятник ів. Крім того, у публікації визначено роль міфопоетики у формуванні власне авторського світогляду, проаналізовано використання міфологеми саду та світового дерева у фольклорі та поезії М. Вінграновського, Ліни Костенко, І. Драча, Д. Павличка.

Ключові слова


міф; міфологема саду; світове дерево; поетика; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсунівська Т. Міфологема як резистентний складник літератури / Т. Бовсунівська // Дивослово. — 2010. — № 8. — С. 49–52.

Вінграновський М. Вибрані твори: У 3 т. Т. 1: Поезії / Микола Вінграновський. — Тернопіль: Богдан, 2004. — 400 с.

Драч І. Берло: Книга поезій / Іван Драч. — К.: Грамота, 2007. — 912 с.

Ліна Костенко: Навчальний посібник-хрестоматія / Ідея упорядкування, інтерпретація творів Г. Клочека. — Кіровоград: Степова Еллада, 1999. — 320 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 752 с.

Павличко Д. Твори: В 3 т. / Дмитро Павличко. — К.: Дніпро, 1989. — Т. 2: Поезії. — 542 с.

Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму / Я. Поліщук // Слово і час. — 2001. — № 2. — С. 35–45.

Саєнко В. Крізь роки і печалі (до літературного портрету Ліни Костенко) / В. Саєнко // Київ. — 2005. — № 3. — С. 140–157.

Скупейко Л. Казка і міф у драмі Лесі Українки «Лісова пісня» / Л. Скупейко // Слово і час. — 1994. — № 8. — С. 55–65.

Слов’янський світ / Упорядник Кононенко О. — К.: Фенікс, 2006. — 414 с.

Топоров В. Світове дерево: універсальний образ міфопоетичної свідомості / В. Топоров // Всесвіт. — 1977. — № 3. — С. 176–193.

Трессідер Дж. Словарь символов / Джордж Трессідер. — М., 1999. — 652 с.

Шестопалова Т. Кореляція понять «архетипний образ — міфологема — міф» (на прикладі поезії П. Тичини) / Т. Шестопалова // Наукові записки НаУКМА. — Т. 17: Філологія. — 1999. — С. 37–41. http:// pysar.net›poet.phppoet_id=31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)