ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «СОЛОДКА ДАРУСЯ» М. МАТІОС

Наталія Борисенко

Анотація


У статті аналізуються жанрові особливості роману М. Матіос «Солодка Даруся», який містить ознаки власне епічного твору й драматичного.

Ключові слова


роман; жанр; драма; епос; персонаж; діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Голобородько Я. Соціумний інтер’єр чи психологічний дизайн? (художні дилеми Марії Матіос) / Я. Голобородько // Слово і час. — 2008. — № 12. — С. 81-85.

Денисенко Г Гіркої долі солодкий присмак / Г. Денисенко // Хрещатик. — 2008. — № 24. — С. 13.

Корженко С. Анатолий Матешко хочет экранизировать «Солодку Дарусю» / С. Корженко // День. — 2009. — № 23. — С. 6.

Кургинян М. Драма / М. Кургинян // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. — М. : Наука, 1964. — С. 238- 362.

Дзюба Т. Гріх і його спокута // Березіль. — 2006. — № 9. — С. 174- 179.

Дімаров А. Марічка / А. Дімаров // Матіос М. Солодка Даруся. Драма на три життя. — Л. : Піраміда, 2005. — С. 6-7.

Жила С. «Трагедія, адекватна історії»: роман Марії Матіос «Солодка Даруся» та читацька конференція за цим твором / С. Жила // Українська мова в загальноосвітній школі. — 2007. — № 3. — С. 6-12.

Матіос М. Солодка Даруся. Драма на три життя / М. Матіос. — Л. : Піраміда, 2005. — 176 с.

Павличко Д. Безодня, куди страшно заглядати / Д. Павличко // Літературна Україна. — 2005. — № 2. — С. 6.

Павлишин Г. Дискурс прози Марії Матіос : автореф. ... канд. філол. наук — 10.01.01 — українська література / Г. Павлишин. — Чернівці, 2012. — 20 с.

Римарук І. «Трояка ружа, або Солодка Даруся» / І. Римарук // Матіос М. Солодка Даруся. Драма на три життя. — Л. : Піраміда, 2005. — С. 7-8.

Сипливець С. «Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях...»: до вивчення твору Марії Матіос «Солодка Даруся» / С. Сипливець // Українська мова в загальноосвітній школі. — 2007. — № 3. — С. 12-14.

Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства / А. Ткаченко. — К. : Правда Ярославичів, 1998. — 448 с.

Хализев В. Теория литературы : учебник / В. Хализев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Высшая школа, 2002. — 437 с.

Шефер Е. Проблемы драматизации в рассказах Дж. Лондона / Е. Шефер // Драма и драматургический принцип в прозе : межвуз. сб. науч. трудов. — Л. : ЛГПУ, 1991. — С. 111-124.

Шкляр В. Троякая роза Марии Матиос [Електронний ресурс] / В. Шкляр. — Режим доступу: http: revolution. all best.ru

Штайн Х. О диалоге в художественной прозе / Х. Штайн // Диалогическая речь — основы и процесс : І Междунар. симпоз., Иена (ГДР), 8-10 июня 1978 г. Докл. и выступления. — Тбилиси : Изд-во Тбилиского ун-та, 1980. — С. 195- 203.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)