ІСТОРІЯ ОПОВІДЕЙ ПРО СЕБЕ І СВОЄ ЖИТТЯ: ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ РІЗНОВИДІВ

Тетяна Черкашина

Анотація


Стаття присвячена розглядові історії формування структурних і тематичних різновидів літератури особистого спогаду. Автор статті досліджує еволюційні зміни мемуарної, автобіографічної, щоденникової, епістолярної, подорожньої літератури з часів античності до початку ХХІ століття, виокремлюючи основні тенденції їх розвитку.

Ключові слова


література особистого спогаду; мемуаристика; автобіографіка; щоденникова література; епістолярій; подорожня література; вид; жанр; різновид

Повний текст:

PDF

Посилання


Безрогов В. Г. Автобиография и история: некоторые комментарии историка к автобиографическим исследованиям / В. Г. Безрогов // Хеннингсен Ю. Автобиография и педагогика / Ю. Хеннингсен; [Пер. с нем. В. А. Волкова]. — М.: Изд-во УРАО, 2000. — С. 133–180.

Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи: Монографія / О. А. Галич. — Луганськ: Знання, 2001. — 246 с.

Касян Л. Жанр автобіографії у світовому письменстві / Л. Касян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2010. — № 10. — С. 46–49.

Колошук Н. Г. Табірна проза в парадигмі постмодерну: Монографія / Н. Г. Колошук. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. — 500 с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина; Институт научн. информации по общественным наукам РАН. — М.: НПК «Интелвак», 2003. — 1600 стб.

Миронець Н. Джерела історичної пам’яті / Н. Миронець. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2008. — 400 с.

Gusdorf G. Lignes de vie: Les йcritures du moi / G. Gusdorf. — Paris: Odile Jacob, 1991. — 430 p.

Lejeune P. L’autobiographie en France / P. Lejeune. — Deuziиme йdition. — Paris : Armand Colin, 2004. — 192 p.

La littйrature franзaise: les grands mouvements littйraires du XVIIe siиcle / prйsentйs par Carol Narteau et Irиne Nouaihac. — Paris: Librio, 2009. — 96 p.

Littйrature 2de : textes et mйthode / sous la dir. d’Hйlиne Sabbah. — Deuziиme йdition. — Paris : Hatier, 1996. — 448 p.

Popkin D. J. History, Historians and Autobiography / Jeremy D. Popkin. — Chicago: The University of Chicago Press, 2005. — 349 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)