ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС І СИМВОЛІКА В ІСТОРИЧНИХ ВІРШОВАНИХ РОМАНАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА «МАМАЙ» І «МАЗЕПА»

Євгенія Генова

Анотація


Об’єктом аналізу в статті є два історичні романи — «Мамай» і «Мазепа» — сучасного поета Леоніда Горлача, спеціальне вивчення яких сприятиме комплексному дослідженню еволюції і особливостей розвитку жанрової моделі українського віршованого роману ХХ століття.

Ключові слова


віршований роман; поетика, еволюція; жанрова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Бушаков В. А. Образ Басаврюка в повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» / В. А. Бушаков. — [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://turkolog.narod.ru/info/I21.htm

Горлач Л. Мазепа / Леонід Горлач // Горлач Л. Мамай. Мазепа: Історичні романи у віршах. — К.: Ярославів Вал, 2010. — С. 143–364.

Горлач Л. Мамай / Леонід Горлач // Горлач Л. Мамай. Мазепа: Історичні романи у віршах. — К.: Ярославів Вал, 2010. — С. 7–142.

Донцов Д. Лист до голови МУРу У. Самчука / Дмитро Донцов// Донцов Д. Літературна есеїстика. — Дрогобич: Відродження, 2009. — С. 564–577.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. — К.: Довіра, 2006. — 704 с.

Коскін В. Леонід Горлач: «Пишу історію без гриму і декору» / Володимир Коскін // Українська літературна газета. — 2010. — № 18(24). — [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.litgazeta.com.ua/node/950

Костенко Л. Берестечко: Історичний роман у віршах / Ліна Костенко. — К.: Український письменник, 1999. — 157 с.

Котляревський І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. — К.: Веселка, 2000. — С. 16–232.

Лотман Ю. М., Минц З. Г., Мелетинский Е. М. Литература и мифы / Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира: Энциклопедия. — М., 1980. — Т. 1. — С. 220–226.

Пушкин А. С. Полтава //Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. — М.: Художественная литература, 1971. — Сочинения в трех томах. — Т. 2. — С. 166–208.

Рылеев К. Ф. Войнаровский / К. Ф. Рылеев // Избранное. — М.: Детская литература, 1975. — С. 121–153.

Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Джеймс Холл. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)