ОСОБЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В НОВЕЛАХ О. ЛИШЕГИ ТА В. НАЗАРЕНКА

Ольга Подлісецька

Анотація


У статті досліджуються особливості часо-просторових відносин у новелах Олега Лишеги та Володимира Назаренка. Простежується зв’язок хронотопу зі свідомістю героїв-екзистентів.


Ключові слова


новела; час; простір; герой-екзистент

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. — М. : Искусство, 1979. — С. 7–162.

Головань Т. «Я би тримав таку ношу вічно…» / Головань Т. // Українська літературна газета. — 2009. — № 4 (20 листопада). — С. 3.

Денисюк І. О. Про специфіку новели / І. О. Денисюк // Розвиток української радянської новели: Тези доповідей до міжвузівської наукової конференції. Травень, 1966. — Ужгород, 1966. — С. 7–8.

Иванов В. Мировоззренческая культура личности / В. Иванов // Художественное пространство и время : межвузовський сборник научных трудов / отв. ред. Ф. П. Федоров. — Даугавпилс, 1986. — С. 76–83.

Лесин В. М. Про жанрові ознаки новели / В. М. Лесин // Розвиток української радянської новели: Тези доповідей до міжвузівської наукової конференції. Травень, 1966. — Ужгород, 1966. — С. 3–6.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [автор-укл. Ю. І. Ко валів]. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2. — 624 с. — (Енциклопедія ерудита).

Лишега О. Квіти в темній кімнаті / Олег Лишега // Приватна колекція: Вибрана українська проза та есеїстка кінця ХХ століття / упоряд., вступне слово, бібліограф. відомості та приміт. В. Габора. — Львів: ЛА «Піраміда», 2002. — С. 286–287.

Назаренко В. Повернення / Володимир Назаренко // Приватна колекція: Вибрана українська проза та есеїстка кінця ХХ століття / Упоряд., вступне слово, бібліограф. відомості та приміт. В. Габора. — Львів : ЛА «Піраміда», 2002. — С. 383 — 384.

Новикова М. Хронотоп как остраненное единство художественного времени и пространства в языке художественного произведения / М. Новикова // Филологические науки . — 2003. — № 2. — С. 60–69.

Пащенко М. В. Метафорична природа новели (структура, рецепція, концептуалізація) : монографія / М. В. Пащенко. — Одеса: Астропринт, 2009. — 296 с.

Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия для студентов / автор-состав. Н. Д. Тамарченко. — М. : РГГУ, 2001. — 467 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)