СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗКИ «СИНЯ БОРОДА»

Валерія Володимирівна Дмитрієва

Анотація


Структурний аналіз казки, запропонований колись В. Я. Проппом, став поворотним моментом у вивченні морфології сюжетів. Фольклорна першооснова казки та її літературні варіанти й справді дають уявлення про варіативність сюжетів на одну і ту ж тему. Керуючись цим положенням, ми звернулися до казки Шарля Перро «Синя Борода», маючи на увазі два її сюжетних варіанти. 

У статті представлені структурні особливості сюжетів про Синю Бороду. На підставі проведеного аналізу доводиться, що, незважаючи на значну різницю у функціонуванні дійових осіб, можна стверджувати спорідненість виділених нами сюжетів. Підстава для цього — наявність тематично центруючої функції, яка збігається з одним з основних мотивів казки (мотивом надмірної жіночої цікавості). Використовуючи схему Аарне — Томпсона, вдалося виділити основні мотиви казки про Синю Бороду як структурні елементи архаїчного фольклорного сюжету, що увійшов у літературний побут.


Ключові слова


мотив; сюжет; варіант; функція; морфологічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Veselovsky, A. N. (1989), Istoricheskaja pojetika [Historical Poetics], Moskow, Higher School [in Russian].

Propp, V. Y. (2001), Morfologija skazki [Morphology of fairytale], Moscow, Labirint [in Russian].

Stroyev, A. F. (1990), Francuzskaja literaturnaja skazka XVII–XVIII vv. [French literary fairytale XVII-XVIII centuries], Moscow, Hudozestvennaja literatura [in Russian].

Togoeva, O. I. (2006), Istinnaja pravda. Jazyki srednevekovogo pravosudija [Languages medieval justice], Moskow, Nauka, available at: http://www.twirpx.com/file/430003/

Fattakhova, S. V. (2006), K voprosu o nekotoryh osobennostjah pojetiki skazok Sh. Perro. Sbornik «Filologia i kultura» [On some poetic features of Sh. Perro fairytales, philology and culture], рр.62–70 [in Russian].

Cherenkova, E. V. (2004), Strukturno-semanticheskie osobennosti francuzskoj literaturnoj skazki XX veka [Structural-semantic features of the XX century French literary fairytale»], Thesis abstract for Cand. Sc. (Romanic languages), 10.02.05, Moscow, Russia, [in Russian].

Shekspіr, V. (1984), Tvory v shesty tomakh [The writings in four volumes], Bagato Galasu z nіchogo [«Much ado about nothing»], Volume 4, Kiev, Vidavnitstvo hudozhnoї lіteraturi «Dnipro» [in Ukrainian].

Aarne, A. and Thompson, S. (1987), The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia [in English].

Heiner, H. (2011), Bluebeard Tales From Around the World (SurLaLune Fairy Tale Series) [in English].

Hermansson, C. (2009), Bluebeard: A Reader’s Guide to the English Tradition.

Shakespeare, W. (1995), Much ado about nothing, [in English].

Tatar, M. (2004), Secrets beyond the Door: The Story of Bluebeard and His Wives, Princeton: Princeton UP [in English].

GOST Style Citations

Веселовский А. Н . Историческая поэтика / А. Н . Веселовский. — М. : Высшая школа, 1989. — 406 с.

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки / В. Я. Пропп. — М. : Лабиринт, 2001. — 192 с.

Строев А. Ф. Французская литературная сказка XVII–XVIII вв. / А. Ф. Строев. — М. : Худож. литература, 1990. — 720 с.

Тогоева О. И. Истинная правда. Языки средневекового правосудия [Электронный ресурс] / О. И. Тогоева — М. : Наука, 2006. — 334 с. — Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/430003/

Фаттахова С. В. К вопросу о некоторых особенностях поэтики сказок Ш. Перро / С. В. Фаттахова // Филология и Культура : сборник научных работ. — 2006. — С. 62–70.

Черенкова Е. В. Структурно-семантические особенности французской литературной сказки XX века : автореф. дис. ... канд. фил. наук : спец. 10.02.05 «Романские языки» / Е. В. Черенкова. — Москва, 2004. — 32 с.

Шекспір В. Твори : в шести томах / Вільям Шекспір. — Київ : Дніпро, 1984. — Том 4 : Багато галасу з нічого. — 840 с.

Aarne A. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography / A. Aarne, S. Thompson. — Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1987. — 588 p.

Heiner H. Bluebeard Tales From Around the World (SurLaLune Fairy Tale Series) / H. Heiner. — 2011. — 810 с.

Hermansson C. Bluebeard: A Reader’s Guide to the English Tradition / C. E. Hermansson. — 2009. — 289 с.

Shakespeare W. Much ado about nothing / William Shakespeare. — 1995. — 144 p.

Tatar M. Secrets beyond the Door: The Story of Bluebeard and His Wives / M. Tatar. — Princeton : Princeton UP, 2004. — 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)