АРХЕТИП МІСТА В РОМАНІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ХМАРИ»: ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА

Тетяна Йосипівна Бандура

Анотація


Стаття присвячена дослідженню функціональності архетипу міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари». З’ясовано художньо-естетичну концепцію архетипу міста; наголошено, що визначально ціннісною для пейзажно-просторової та поетикальної систем письменника є міфологема міста Києва, котра, моделюючи гармонійність і красу світу, стверджуючи віталістичну концепцію буття у творчому доробку митця, виступає водночас яскравим презентантом світоглядних архетипів українського народу. Аналіз тексту роману дав підґрунтя для комплексного трактування топосу Києва як ментального архетипу з виразною історіософською домінантою, також було виявлено його сюжетотворчу функціональність. Особлива увага акцентується на регіонально-локальних пейзажних картинах автора, художньо поетизований ландшафт конкретної околиці набуває в його інтерпретації знаковості національно-просторового топосу. При дослідженні системи урбаністичних архетипів було встановлено, що в романі Нечуя-Левицького означена вагома іпостась міста як часопросторової екзистенції національного буття, яка актуалізована через націософські підтексти.


Ключові слова


архетип; топос; наратив; естетизація; сакральність; локус; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilecz’ky’j, O. (1965), Zibrannya tvoriv: v 5 t. [Writings in 7 volumes], Naukova dumka, Vol. 2 [in Ukrainіan].

Krutikova, N. (1961), Tvorchist’ I. S. Nechuya-Levy’cz’kogo [Creativity by Nechui Levitsky], Kyiv, Vy’d-vo Akademiyi nauk URSR [in Ukrainіan].

Vlasenko, V.(1989), Xudozhnya majsternist’ I. S. Nechuya-Levy’cz’kogo [the artistic skills by Nechui Levitsky], Kyiv, Radyans’ka shkola [in Ukrainіan].

Nechuj-Levy’cz’ky’j, I. (2004), Xmary’ [Clouds], Kyiv, Dnipro [in Ukrainіan].

Fomenko, V.(2013), «Ukrainian urban literature. Features and trends», Visny’k Lugans’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 2, pp.76–83 [in Ukrainіan].

Jepshtejn, M.(1990), «Priroda, mir, tajnik vselennoj…»: Sistema pejzazhnyh obrazov v russkoj pojezii [«Nature, the world, the cache of the universe...»: The system landscape images in Russian poetry], Moscow, Vysshaja shkola [in Russian].

Pavly’chko, S. (2009), Teoriya literatury’ [theory of the literature], Kyiv, Osnovy’ [in Ukrainіan].

GOST Style Citations

Білецький О. Зібрання творів : в 5 т. / О. І. Білецький. — К. : Наукова думка, 1965. — Т. 2. — 672 с.

Крутікова Н. Творчість І. С. Нечуя-Левицького / Н. Є. Крутікова. — К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1961. — 247 с.

Власенко В. Художня майстерність І. С. Нечуя-Левицького / В. О. Власенко. — К. : Радянська школа, 1989. — 183 с.

Нечуй-Левицький І. Хмари : [роман] / І. С . Н ечуй-Левицький. — К. : Дніпро, 2004. — 335, [1] с. — (Першотвір).

Фоменко В. Українська урбаністична література. Особливості та тенденції розвитку / В. Г. Фоменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. — № 2 (261). — С. 76–83.

Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной…» : Система пейзажных образов в русской поэзии / М. Н. Эпштейн. — М. : Высшая школа, 1990. — 303 с.

Павличко С. Теорія літератури / С. Д. Павличко. — К. : Основи, 2009. — 679 с. — (Серія : De profundis).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)