МАЛА ПРОЗА ВАЛЕНТИНА ТАРНАВСЬКОГО: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ І НОВАТОРСТВОМ

Наталія Змінчак

Анотація


Дослідження присвячене вивченню топіки у ранній творчості Валентина Тарнавського. Розглянуто проблематику та тематологічне розмаїття малої прози митця. Для аналізу обрано твори «Дерево життя», «Порцеляновий острів», «Супермен», «Народжена з піни».


Ключові слова


покоління вісімдесятників; Валентин Тарнавський; тематологія; топос; мала проза; оповідання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аністратенко Антоніна. Лишатися самим собою [Електронний ресурс] / Антоніна Аністратенко // Буковина. — 2010. — № 39. — Режим доступу: http://gazeta-bukovyna.cv.ua/main/20.05.2011/11.html

Бердяев Н. Философия неравенства / Николай Бердяев. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 624 с.

Будний Василь. Тематичний рівень компаративістики // Порівняльне літературознавство: Підручник / Василь Будний, Микола Ільницький. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 137- 189.

Гинзбург Л. О психологической прозе / Лидия Гинзбург. — Ленинград: Художественная литература, 1971. — С. 14.

Даниленко В. Історія одного ісходу / Володимир Даниленко // Квіти в темній кімнаті: Сучасна українська новела: Найяскравіші зразки української новелістики за останні п’ятнадцять років / Упоряд., передм., літ. ред. В. Даниленка. — К.: Генеза, 1997. — С. 5-15.

Деркач Дмитро. Валентин Тарнавський. «Міські мотиви» / Дмитро Деркач // Дніпро. — 1984. — № 2. — С. 61-62.

Ковалів Юрій. У пошуках себе / Юрій Ковалів // Рік’84. Літературно-критичний огляд. — К.: Дніпро, 1985. — 198 с.

Панченко Володимир. Прості земні радощі / Володимир Панченко // Жовтень. — 1984. — № 7. — С. 122- 125.

Стус В. Вікна в позапростір / Василь Стус. — К.: Веселка, 1992. — 262 с.

Силантиева В. Логика хаоса и порядка: опыт прошлого и современность / Валентина Силантиева // Біблія і культура: Збірник наукових статей / За редакцією А. Є. Нямцу. — Чернівці: Рута, 2009. — № 11. — С. 107-111.

Тарнавський Валентин. Порцеляновий острів. Повісті, оповідання / Валентин Тарнавський. — К.: Преса України, 2013. — 416 с.

Теория литературный жанров: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа; ред. Н. Тамарченко. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 256 с.

Трессидер Дж. Словарь символов / Джек Трессидер. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 488 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)