ІСТОРІОСОФСЬКІ МОТИВИ ЛІРИКИ М. КОСТОМАРОВА , П. КУЛІША ТА Т. ШЕВЧЕНКА

Лілія Дмитрівна Чикур

Анотація


У статті висвітлюється історіософська ідея Київських поетів-романтиків. Йдеться про те, що саме в рамках українського романтизму вперше визріли і сформувалися ідеї національного державотворення, ідея народності, а також чимало інших важливих історіософських проблем.

Тільки з першої половини ХІХ століття історіософія оформлюється як самостійний напрям. Історіософія — світогляд, який розглядає історію не в хронологічній послідовності опису подій, а бачить за ними значно ширші наслідки. Саме таке розуміння історіософії спостерігаємо у творчості Київських поетів-романтиків М. Костомарова, П. Куліша та Т. Шевченка. Їхнє знайомство відбулось у 1843 році, а наприкінці 1845 року складаються перші начерки організації таємного товариства, названого Кирило-Мефодіївським братством. Програмні матеріали підготував М. Костомаров: «Книга буття українського народу», «Статут Слов’янського товариства святого Кирила і Мефодія».


Ключові слова


історіософія; месіанська ідея; історіософські мотиви

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabash, Y. (2004), Taras Shevchenko, Ukraine imperative. History and natsiosofska paradigm [Taras Shevchenko: the imperative of Ukraine. Historical and natio-socoal paradigm], ed. House «Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv.

Barabash, Y. (2011), Prorostin Shevchenkovoho slova [The Vastitude of Shevchenko’s Word], Tempora, Kyiv

Grabovych, G. (1998), Shevchenko yak mifotvorets: Semantyka symvoliv u tvorchosti Tarasa Shevchenka [Shevchenko as a Myth-maker: the Semantics of Symbols in Taras Shevchenko’s Creative Works], Kyiv.

Zabuzhko, O. (2007), Shevchenkiv mif Ukrainy: sproba filosofskoho analizu [Shevchenko’s Myth about Ukraine: the Attempt of Philosophical Analysis], Fact, Kyiv.

Zerov, M. K. (1990), «Knyha buttia ukrainskoho narodu» [«The Book of Existence of Ukrainian Nation»], Tvory v 2 t. [Works in two volumes], volume 2, Dnieper, Kyiv, — рр. 139–145.

Kozak, S. (1994), Bible and «The book of life of the Ukrainian people», Dzvin, no. 5. — рр. 103–107.

Kostomarov, N. I. (1991), Zakon Bozhyi (knyha buttia ukrainskoho narodu) [Dispensatio (the Book of Existence of Ukrainian Nation)], Lybid, Kyiv

Kulish, P. (1989), Tvory v 2 t. [Works in 2 volumes], volume 1: Poetries, Dnieper, Kyiv.

Nakhlik, E. (2001), Filosofska poeziia P. Kulisha : dzherela i typolohiia [Philosphical Poetry by P. Kulish: Sourses and Typology], Z yoho dukha pechattiu. Zb. nauk. prats na poshanu I. Denysiuka [Sealed from his Spirit. Edited volume in honour of I. Denysuk], Lviv, volume 1, рр. 42–50.

Nakhlik, E. (2003), Dolia — Los — Sudba. Shevchenko i polski ta rosiiski romantyky [Fate — Los — Destiny. Shevchenko and Polish and Russian Romanticists.], Lviv

Potulnytskyy, V. (2002), Ukraina i vsesvitnia istoriia : istoriosofiia svitovoi ta ukrainskoi istorii XVII–XX st. [Ukraine and World History: the Histiosophy of World and Ukrainian History of XIII-XX centuries], Lybid, Kyiv

Shevchenko, T. (1985), Kobzar [Kobzar], Dnieper, Kyiv

Yaremenko, V. (2007), Do problemy istoriosofii Tarasa Shevchenka : metodolohichni pidkhody [The Problem of Taras Shevchenko’s Historiosophy: methodological approaches], Word and time, no. 3, рр. 19–27.

GOST Style Citations

Барабаш Ю. Тарас Шевченко : імператив України. Історико й націософська парадигма / Юрій Барабаш. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 181 с.

Барабаш Ю. Проростінь Шевченкового слова / Юрій Барабаш. — К. : Темпора, 2011. — 510 с.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Г. Грабович. — Київ, 1998. — 208 с.

Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу / О. Забужко. — К. : Факт, 2007. — 148 с.

Зеров М. К . «Книга буття українського народу» / М. К . Зеров // Твори : в 2 т. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 2. — С. 139–145.

Козак С. Біблія і «Книга буття українського народу» / Степан Козак // Дзвін. — 1994. — № 5. — С. 103–107.

Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / М. І. Костомаров. — К. : Либідь, 1991. — 40 с.

Куліш П. Твори : в 2 т. / П. К уліш. — К. : Дніпро, 1989. — Т. 1. Поетичні твори. — 654 с.

Нахлік Є. Філософська поезія П. Куліша : джерела і типологія / Є. Нахлік // З його духа печаттю : зб. наук. праць на пошану І. Денисюка. — Львів, 2001. — Т. 1. — С. 42–50.

Нахлік Є. Доля — Los — Судьба. Шевченко і польські та російські романтики / Є. Нахлік. — Львів, 2003. — 568 с.

Потульницький В. Україна і всесвітня історія : історіософія світової та української історії XVII–XX ст. / В. Потульницький. — К. : Либідь, 2002. — 480 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — К. : Дніпро, 1985. — 640 с.

Яременко В. До проблеми історіософії Тараса Шевченка : методологічні підходи / Володимир Яременко // Слово і час. — 2007. — № 3. — С. 19–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)