ПРО ВИТОКИ КІНОРОМАНУ

Н. І. Бернадська

Анотація


У статті розглянуто одні з перших зразків кінороману, котрий постав в українській і західноєвропейських літературах як авантюрно-пригодницький твір. З'ясовано баланс літературних і кінематографічних прийомів у ньому (особливості сюжету, композиції, способи відтворення зовнішніх і внутрішніх рис героїв, засоби візуалізації тексту).

Ключові слова


інтермедіальність; кінороман; авантюрно-пригодницький сюжет; Ж. Ромен, М. Борисов

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych, O. (2009), Poetics cinemanarrative Spanish novel of the 90’s XX century, Thesis abstract for Cand. Sc. (Philology), 10.01.01, Kyiv [in Ukrainian].

Borysov, M. (1931), Kvint. Kino-roman [Kvint], Translated by T. Polska, Kharkiv [in Ukrainian].

Vylf,V. (2007), Cinema, Aronson, O., Kommunikativnyi obraz (Kino. Literatura. Philosophiia), Novoe Literaturnoe obozrenie, Moscow, pp. 356–358 [in Russian].

Goseyko, L. (2005), Istoriia ykrainskogo kinematographa: 1896–1995 [History of Ukrainian cinema: 1896–1995], Translated from the French, KINO-KOLO, Kyiv [in Ukrainian].

Malikova, M. (2010), Phalturovedenie: pseudowite novel of Soviet period NEPA, Novoe literaturnoe obozrenie, no. 103, pp. 109–139 [in Russian].

Nikoriak, N. (2011), Avtentuchnist kinosczenariiu iak suchasnogo literaturnogo tekstu [The authenticity of the screenplay as a modern literary text], Misto, Chernivzi [in Ukrainian].

Polishchuk, V. (2014), Forgotten Cherkasy writer. 125th anniversary of the bith of Mukola Borisov, Literaturna Ukraina, no. 41 [in Ukrainian].

Romanova, O. V, (2012), Kinoromany Alena Rob-Griiie (Aspekty syntezu mystecztv) [Cinemanovel of Alain Robbe-Griet (Aspects synthesis Arts)], Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, Cherkasy [in Ukrainian].

Czymbal, Ia. (2014), Futurists in film studio: literature and film in the «New Generation, Literaturoznavchi obrii. Praczi molodykh uchenykh, issue 20, pp.197–204 [in Ukrainian].

Cherniak, M. (2007), Massovaia literature XX veka: uchebnoe posobye [Mass literature of the twentieth century: tutorial], Flinta: Nauka, Moscow [in Russian].

Romen, Zh. (2016), Donohoo-Tonka [Donogoo-Tonka], available at: http://librebook.ru/donogoo_tonka_ili_chudesa_nauki (access March 1, 2016).

Cherman, A. (2016), Preceded Shtirlitca («Ukraziia» N. Borisova), available at: http:// imwerden.de / pdf / borisov_ukrasia_2013pdf (access March 1, 2016).

GOST Style Citations

Бабич О. М. Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.04 / Олексій Миколайович Бабич. К., 2009. 20 с.

Борисов М. Квінт. Кіно-роман / Микола Борисов: [авторизований переклад Т. Польської]. Харків, 1931. 222 с.

Вулф В. Кино / В. Вулф // Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия) / Олег Аронсон. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 356 358.

Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896 1995: [пер. із франц.] / Любомир Госейко. К.: KINO-КОЛО, 2005. 464 с.

Маликова М. Халтуроведение: советский псевдопереводной роман периода НЭПа / Мария Маликова // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 109 139.

Нікоряк Н. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту: монографія / Наталія Нікоряк. Чернівці: Місто, 2011. 240 с.

Поліщук В. Забутий черкаський письменник. До 125-річчя від дня народження Миколи Борисова / Володимир Поліщук // Літературна Україна. 2014. № 41.

Романова О. В. Кіноромани Алена Роб-Грійє (Аспекти синтезу мистецтв): монографія / Ольга Вікторівна Романова. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. 243 с.

Цимбал Я. Футуристи на кінофабриці: література і кіно в «Новій генерації» / Ярина Цимбал // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 2014. Вип. 20. С. 197 204.

Черняк М. А. Массовая литература ХХ века: учебное пособие / М. А. Черняк. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 432 с.

Ромен Ж. Доногоо-Тонка / Жюль Ромэн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: librebook.ru / donogoo_tonka_ili_chudesa_nauki

Шерман А. Предшественник Штирлица («Укразия» Н. Борисова) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: imwerden.de / pdf / borisov_ukrasia_2013pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)