РЕЦЕПТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА КРИТИЦІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

О. О. Подлісецька

Анотація


Стаття присвячена одній з проблем модерністського дискурсу — рецептивно-комунікативній проблемі, яка оприявлена у творі О. Кобилянської «Поети» та статті В. Стефаника «Поети і інтелігенція». Досліджується проблема авторської свідомості та читацької активності. Зосереджується увага на тому, що художня дійсність є відображенням своєї читацької аудиторії взагалі та кожного читача окремо. Виявлено, що переакцентація домінант у читацькому сприйнятті модерністських творів веде за собою і авторську реакцію на це сприйняття.


Ключові слова


модернізм; автор; читач; співтворчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevshan, M. (1998), Problemy tvorchosti [Problems of work], Krytyka. Literaturoznavstvo. Estetyka, Osnovy, Kyiv, pp. 18–32, Ukraine.

Yevshan, M. (1998), Suspilnyi i artystychnyi element u tvorchosti [A public and artistic element is in work], Krytyka. Literaturoznavstvo. Estetyka. Osnovy, Kyiv, pp. 18–32, Ukraine.

Zubrytska, M. (2004), Homo legens. Chytannia yak sotsiokulturnyi fenomen [Homo legens. Redeng of social and cultural fenomen], Litopys, Lviv, Ukraine.

Kobylianska, O. (1988), Poety [Poets], Povisti. Opovidannia. Novely, Vol. 2, Naukova dumka, Kyiv, pp. 518–522, Ukraine.

Lutsak, S. (2010), Dominanta yak mentalne oserdia khudozhno-estetychnoho protsesu (na materiali ukrainskoi literatury mezhi stolit) [A dominant as mental is a core of õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî process (on material of Ukrainian literature the end of 19th in the beginning of 20th century), Foliant, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Lutskyi, O. (1994), Olha Kobylianska [Olha Kobylianska], O. Lutskyi i suchasnyky. Lysty do Olhy Kobylianskoi y Ivana Franka ta inshi zabuti storinky, Neu-York, pp.109–124, USA.

Nytsshe, F. (1996), Tak hovoryl Zaratustra. Knyha dlia vsekh y ny dlia koho [So talked Zaratustra], Sochynenyia v 2-kh tomakh [Fundamentals of Circuit Theory], Translated by Y. Antonovskogo, Misl, Moskou, vol. 2, pp. 7–12, Russian.

Stefanyk, V. (1953), Poety i intelihentsiia [Poets and the intellectuals], Publitsystyka. Vybrane iz statei, promov ta lystiv, Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury, Kyiv, pp. 41–42, Ukraine.

Pavlychko, S. (2002), Teoriia literatury [Literary Theory], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv, Ukraine.

Franko, I. (1980), Literatura, yii zavdannia i naivazhnishi tsikhy [Literature, her task and main aspects], Zibrannia tvoriv: U 50 t., vol. 26, Naukova dumka Kyiv, pp. 5–14, Ukraine.

GOST Style Citations

Євшан М. Проблеми творчості / Микола Євшан // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. — К.: Основи, 1998. — С. 12–27.

Євшан М. Суспільний і артистичний елемент у творчості / Микола Євшан // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. — К.: Основи, 1998. — С. 18–25.

Зубрицька М. Homo legens. Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. — Львів: Літопис, 2004. — 352 с.

Кобилянська О. Поети / Ольга Кобилянська // Кобилянська О. Повісті. Оповідання. Новели. — К.: Наукова думка, 1988. — Т. 2. — С. 518–522.

Луцак С. М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ — ХХ століть): [монографія] / С. М. Луцак. — Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. — 400 с.

Луцький О. Ольга Кобилянська / Остап Луцький // О. Луцький і сучасники. Листи до Ольги Кобилянської й Івана Франка та інші забуті сторінки. — Нью-Йорк, 1994. — С. 109–124.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Фридрих Ницше // Ницше Ф. Сочинения: в 2 томах / Фридрих Ницше; [пер. с нем. Ю. Антоновского]. — М.: Мысль, 1996. — Т. 2. — 831 с.

Стефаник В. Поети і інтелігенція / Василь Стефаник // Стефаник В. Публіцистика. Вибране із статей, промов та листів. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1953. — С. 41–42.

Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. — Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 679 с.

Франко І. Я. Література, її завдання і найважніші ціхи / І. Я. Франко // Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. — К. : Наукова думка, 1980. — Т. 26. — С. 5–14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)