КРИТИЧНА МОДЕЛЬ М. СТРАХОВА (ДІАЛОГ З ВЧИТЕЛЕМ)

Н. М. Раковська

Анотація


Актуалізація вивчення спадщини М. Страхова пов’язана зі суперечністю суджень про його критичну рефлексію у сучасному літературознавстві. Ім’я М. Страхова не зайняло належного місця в системі досліджень історії критики сер. ХІХ ст. До сьогоднішнього часу не зібрані та не систематизовані його оцінки літературного процесу ІІ пол. ХІХ ст., не виявлена його особиста критична модель. У статті аналізуються літературно-естетичні погляди М. Страхова. Робиться акцент на творчому діалозі М. Страхова та Ап. Григор’єва. Ставиться питання щодо самостійної позиції М. Страхова, яка обумовлена розвитком літератури та мистецтва певного історичного часу.


Ключові слова


критика; рефлексія; концепція; код часу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Grigorev, Ap. (1875), Sochineniya: v 2 t. [Complete Works : in 2 volumes], Izd. N. N. Strahova, St. Petersburg, [in Russian].

Strahov, N. N. (1902), Kriticheskie stati: v 2 t. [Critical articles : in 2 volumes], Izdanie I. P. Matchenko, Kiev, [in Russian].

Florovskiy, G. (1983), Puti russkogo bogosloviya [Ways of Russian divinity], YMCA-Press, Paris, [in Russian].

Edelson, E. N. (1860), «An idea of organism and her application are in the different spheres of knowledge», Biblioteka dlya chteniya, no. 3, pp. 22–31.

GOST Style Citations

Григорьев Ап. Сочинения : в 2 т. / Ап. Григорьев. — СПб. : Изд. Н. Н. Страхова, 1875. — Т. 2. — 509 с.

Страхов Н. Н. Критические статьи : в 2 т. / Н. Н. Страхов. — К. : Издание И. П. Матченко, 1902. — Т. 2. — 434 с.

Флоровский Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. — Париж : YMCA-Press, 1983. – 700 с.

Эдельсон Е. Н. Идея организма и ее приложение в различных сферах знания / Е. Н. Эдельсон // Библиотека для чтения. — 1860. — № 3. – С. 22–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)