ТО ЧИ Є БЛОГ ЖАНРОМ? ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ БЛОГІВ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»)

Н. О. Стеблина

Анотація


У статті розглядається проблема жанрового визначення блогів на основі їхньої функціональності. На матеріалі політичних блогів сайту «Українська правда» визначається кількість блогів, що використовують мультимедіа, гіпертекстуальність, а також — інтерактивність (вираховується кількість блогерів, що відповідають на коментарі). Окреслюється типовий політичний блог: пост із незначною кількістю лінків, фото або відео, автор якого рідко відповідає на коментарі. На основі цих даних робляться висновки щодо того, що визначати блоги як специфічне або нове жанрове утворення через мультимедійність, гіпертекстуальн ість та інтерактивність не є доцільним. Також політичні блоги співвідносяться з різними категоріями медіа: робиться спроба знайти у блогах риси альтернативних, громадських чи офіційних медіа.


Ключові слова


політичні блоги; блог як мережевий текст; блог як жанр; мультимедійність; інтертекстуальність та гіпертекстуальність у блоговій комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bajenova, E. (2012), «Blog as internet-genre», Vestnik Permskogo Universiteta [Vestnik of the Permskiy University], Seriya Rossijskaya i Zarubegnaya Filologia [Russian and Foreign Philology], issue 12, pp. 125–131 [in Russian].

Vokyev, N. E (2013), «Between Diary and mass media: blogs features as means of communication», Analitika kulturologii [Analytics of Culturogy], no. 19, available at: http://analiculturolog.ru/journal/ncw-numbcr/

itcin/675~bctwc:cn-diaries-and-me

Horoshko, E. I (2007), «Theoretical analyses of internet-genres: description of the problem sphere», Ganru rechi [Speech Genres], Izdatelski Tsentr «Nayka», Saratov, issue 5. Ganr i Kultura, pp. 370–389 [in Russian].

Creig, R. (2007), Internet-jurnalistuka: robota jurnalistiv ta vudavtsiv u novuh media [Internet-Journalism: the Work of Journalists and Editors in New Media], Vudavnuchi dim Kuevo-Mohilyanska academia, Kyiv, 324 p. [In Ukrainian].

Lall, Dj. (2002), Mas-media, komunikatsia, kultura: globalnui pidhid

[Mass-Media, Communication, Culture: Global approach], K. I. S., Kyiv, 264 p. [In Ukrainian].

Shkondin, M. (2002), «Mass-media as Communicative System», Vestnik Moskovskogo Universiteta [Vestnik of Moscow University], issue 1, pp. 34–45 [in Russian].

Schipitsina, L. U. (2009), Genres of Computer Mediated Communication, Pomorskij Universitet, Arkhangelsk, 238 p. [In Russian].

Han, K. (2013), «Bloggers are Journalists Who Play by Different Rules», Freedom of Press, 2013, Aprill 11th, available at: http://blog.freedomfromthepress. info/2013/04/11/bloggers-are-journalists-who-play-by-different-rules/

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S. and Wright, E. (2004), «Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs», Proceedings of the 37th Hawaii’ International Conference on System Sciences (HICSS-37), IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, January 5–8, 2004, p. 40101b.

Johnson, T. J. Kaye, B. K. Bichard, Sh. L. and Wong, J. W. (2007), «Every Blog Has Its Day: Politically-interested Internet Users’ Perceptions of Blog Credibility», Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, vol. 13, issue 1, pp. 100–122.

Kenix, L. J. (2009), «Blogs as Alternative», Journal of Computer-Mediated Communication, 2009, vol. 14, pp. 790–822.

Nielsen, R. K. (2015), Introduction: The Uncertain Future of Local Press, Local Journalism the Decline of Newspapers and the Rise of Digital Media, University of Oxford, London, New York, pp. 1–21.

Shepherd, M. and Watters, C. (1998), «The Evolution of Cybergenres», Proceedings of the 31st Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, January 6–9, 1998, pp. 97–109.

GOST Style Citations

Баженова Е. Блог как интернет-жанр / Елена Баженова // Вестник Пермского университета. Серия Российская и зарубежная филология. — 2012. — Вып. 12. — С. 125–131.

Вокуев Н. Е. Между дневником и масс-медиа: особенности блога как средства коммуникации [Електронний ресурс] / Н. Е. Вокуев // Аналитика культурологии. — Режим доступу до журналу: http://analiculturolog.ru/journal/ncw-numbcr/itcin/675~bctwc:cn-diaries-and-me

Горошко Е. И. Теоретический анализ Интернет-жанров: к описанию проблемной области / Е. И. Горошко // Жанры речи. — Саратов: Наука, 2007. — Вып. 5: Жанр и культура. — С. 370–389.

Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Річард Крейг. — K.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 324 с.

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: Глобальний підхід /

Дж. Лалл. — К.: К. І. С., 2002. — 264 с.

Шкондин М. СМИ как коммуникативная система / М. Шкондин // Вестник Московского государственного университета. — 2002. — № 1. — С. 34–45.

Щипицина Л. Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации / Л. Ю. Щипицина. — Архангельск: Поморский университет, 2009. — 238 с.

Han K. Bloggers Are Journalists Who Play By Different Rules [Електронний ресурс] / K. Han // Freedom of Press. — 2013. — Aprill 11th. — Режим доступу до журналу: http://blog.freedomfromthepress.info/2013/04/11/bloggers-arejournalists-who-play-by-different-rules/

Herring S. C. Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs / S. C. Herring, L. A. Scheidt, S. Bonus, E. Wright // Proceedings of the 37th Hawai’i International Conference on System Sciences (HICSS-37). — Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004. — P. 40101b.

Johnson T. J. Every Blog Has Its Day: Politically-interested Internet Users’ Perceptions of Blog Credibility / T. J. Johnson, B. K. Kaye, Sh. L. Bichard, J. W. Wong // Journal of Computer-Mediated Communication. — 2007. — Vol. 13, Issue 1. — Pp. 100–122.

Kenix L. J. Blogs as Alternative / L. J. Kenix // Journal of Computer-Mediated Communication. — 2009. — Vol. 14. — Pp. 790–822.

Nielsen R. K. Introduction : The Uncertain Future of Local Press / R. K. Nielsen // Local Journalism the Decline of Newspapers and the Rise of Digital Media. — London, New York: University of Oxford, 2015. — Pp. 1–21.

Shepherd M. The Evolution of Cybergenres / M. Shepherd, C. Watters // Proceedings of the 31st Hawai’i International Conference on System Sciences. — Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1998. — Pp. 97–109.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)