СТРУКТУРА СЮЖЕТУ ПОВІСТІ Л. М. ТОЛСТОГО «ОТЕЦЬ СЕРГІЙ»

О. Ю. Добробабіна

Анотація


У статті досліджується взаємозв’язок між фабульною дією та сюжетними мотивами у творі Л. Толстого. Окрім того, досліджується «композиція сюжету» повісті «Отець Сергій». Автор докладно аналізує композиційні форми мовлення, монолог і діалог, специфіку організації мовленнєвих форм. Приділено увагу архітектоніці і пропорційному співвідношенню різних мовленнєвих форм. Композиція повісті Л. Толстого розглядається у безпосередньому зв’язку з духовною та світоглядною еволюцією героя. Аналіз композиційної структури дозволяє дійти висновків про особливості жанрової форми твору, в якому співіснують на різних рівнях тимчасове і вічне, конкретно-історичне й універсальне. Міркування щодо дидактичної складової толстовської повісті сприяє уточненню різних аспектів поетики пізньої творчості автора.


Ключові слова


архетип; біографія; сюжет; фабула; біблійні сюжетні мотиви

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulgakov, S. N. (1912), «Man-godand man-beast», Voprosyi filosofii i psihologii [Questions of philosophy and psychology], Kn. 2, Book publishing «Àrts», Moskow, pp. 293–310 [in Russian].

Lihachev, D. S. (1999),Razvitie russkoy literaturyi X–XVII vekov [Developmentof Russian Literature X–XVII centuries], Nauka, Saint-Petersburg [in Russian].

Nabokov, V. V. (1997), Lektsii po russkoy literature [Lectures on Russian Literature], Art-grupp, Moskow [in Russian].

Pereverzeva, N. A. (2002), «The symbolic imagery of the novel «Confessor Sergiy» in the context of Old Russian and national poetic traditions», Tolstovskiy sbornik, Etika i estetika. Voprosyi poetiki. Tvorcheskie svyazi i traditsii. [Tolstoy’s collection. Ethics and esthetics. Poetics questions. Creative communications and traditions], Publishing house of Tula University, Tula, pp. 34–42

[in Russian].

Tolstoy, L. N. (1963–1968), Sobranie sochineniiv 22 t. [Collected works], (vols. 1–22), Hudozhestvennaya literature, Moskow, vol. 12, pp. 229–248 [in Russian].

Toporov, V. N. (1995), Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovanie v oblasti mifopoeticheskogo: Izbrannoe [Myth, Ritual, Symbol, Image: Research in the field of mythopoetic: Favorites], Progress, Moskow [in Russian].

GOST Style Citations

Булгаков С. Н. Человекобог-человекозверь / С. Н. Булгаков // Вопросы философии и психологии. Кн. 2. — М.: Книгоиздательство «Творчество»,

— С. 293–310.

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков / Д. С. Лихачев. — СПб.: Наука, 1999. — 205 с.

Набоков В. В. Лекции по русской литературе / В. В. Набоков. — М.: Артгрупп, 1997. — 437 с.

Переверзева Н. А. Символическая образность повести «Отец Сергий» в контексте древнерусской и народнопоэтической традиций / Н. А. Переверзева // Толстовский сборник: Этика и эстетика. Вопросы поэтики. Творческие связи и традиции. — Тула: Изд-во Тульского университета, 2002. — С. 34–42.

Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. / Л. Н. Толстой. — М.: Художественная литература, 1963–1968. — Т. 12. — 1968.– С. 229–248.

Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное / В. Н. Топоров. — М.: Прогресс. Культура,

— 624 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)