ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО В ГЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРЕХІДНОЇ ДОБИ

В. О. Казанова

Анотація


У контексті літературного процесу кінця ХІХ — початку ХХ століття актуальним стає своєрідний синтетичний жанр — «поезія в прозі», особливістю поетики якого стає не лише поєднання ліричних та епічних родових ознак, але й вільне ставлення до канонічних норм наративного та композиційного структурування тексту. У даній статті детально розглянуто поетику циклу поезій у прозі Уляни Кравченко «Розгублені листочки». На основі аналізу творів письменниці означено своєрідність її художнього мислення та світосприйняття, авторський психологізм. Поезії в прозі з циклу «Розгублені листочки» ілюструють органічну єдність поетичного та прозового способів художнього відтворення дійсності, що насамперед позначилося на характері образотворення, психологічної домінанти вираження, ритмічному структуруванні тексту, афористичності мовлення тощо. Визначено антитетичний принцип текстової організації поезій у прозі, що зумовлює увиразнення ідейно-тематичного та емоційного наповнення творів.


Ключові слова


жанр; структура; наративні форми; сюжет

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshchuk, H. (2011), «The artistic of Uliana Kravchenko», Thesis abstract for Cand. Sn. (Philology), 10.01.01, Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Kravchenko, U. (1990), Lost leaves, Kamenyar, Lviv [in Ukrainian].

Kryvulyak, O. (2007), «Transformation of aesthetic symbolism in the novels of M. Yatskiv, O. Plyushch, I. Lypa», Thesis abstract for Cand. Sn. (Philology), 10.01.01, Kyiv [in Ukrainian].

GOST Style Citations

Волощук Г. Художнє мислення Уляни Кравченко : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Г. Волощук. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с.

Кравченко У. Розгублені листочки / [автор вступ. ст. І. О. Денисюк]. — Львів : Каменяр, 1990. — 80 с.

Кривуляк О. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / О. Кривуляк. — К., 2007. — 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)