МИСТЕЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ МОТИВІВ У ПОВІСТЯХ ПАНАСА МИРНОГО

О. Є. Ткачук

Анотація


Критично проаналізовано оцінки радянським літературознавством творчого доробку Панаса Мирного. Запропоновано екзистенційне прочитання ранніх повістей «П’яниця», «Лихі люди». З’ясовуються смислові перегуки між повістями й епістолярною спадщиною Панаса Мирного. Зокрема, в процесі дослідження епістолярію письменника робиться акцент на екзистенційному світосприйманні Панаса Мирного. Аналіз художнього світу письменника дає змогу глибше зрозуміти психологію персонажів Панаса Мирного. У статті розглядаються особливості художнього розгортання мотивів самотност і, тривоги, страху. Автор статті робить висновки, про те, що ранні (70-х років написання) твори Панаса Мирного позначені невротичною тривожністю, почуттями неспокою і страху, протестом проти зла. На основі текстуального аналізу доводить: Панас Мирний, не пориваючи зі старою школою реалізму, запроваджує нову літературну техніку, збагачує її тематично і психологічними деталями, що органічно вкраплюються в художню структуру його ранніх повістей.


Ключові слова


екзистенція; добро і зло; страх; самотність; психологізм; імпрес іоністська тенденція

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronyy, M. (1901), «Ukrainian almanac. The appeal», Literary and Scientific Journal, volume 16, part 11, p. 14 [in Ukrainian].

Zerov, M. (2007), Ukrainske pysmenstvo ХIХ st. Vid Kulisha do Vynnychenka [Ukrainian literature of the nineteenth century. From Kulish to Vynnychenko], «Vidrodzhennya», Drohobych [in Ukrainian].

Kunnas, T. (2015), Zlo. Rozkryttia sutnosti zla u literaturi ta mystetstvi [Evil. Disclosure of evil in literature and art], Nika-Tsentr, Kyiv [in Ukrainian].

Maydan, O. (1997), Panas Mirny. History of Ukrainian literature of the nineteenth century in 3 books, part 3, Kyiv [in Ukrainian].

Myrnyy, P. (1989), Works in two volumes, volume 1, Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainian].

Pohrebennyk, V. (2007), Kastalske dzherelo. Ukrainska literatura kintsia ХIХ–pochatku ХХ st. [Castalian Spring. Ukrainian literature late XIX — early XX century], Osvita Ukrayiny, Kyiv, pp. 131–161 [in Ukrainian].

Polishchuk, Yа. (2010), I kata, i heroia vin liubyv. Mykhailo Kotsiubynskyi [And executioner, and he loved hero. Mykhailo Kotsiubynsky], Akademiya, Kyiv [in Ukrainian].

Prykhod’ko, I. (1997), Ukrainski klasyky bez falsyfikatsii [Ukrainian classics without falsification], «Svit dytynstva», Kharkov, pp. 35–60 [in Ukrainian].

Rudnyts’kyy, M. (2009), Vid Myrnoho do Khvylovoho. Mizh ideieiu i formoiu [From Peace to Wave. Between the idea and form], «Vidrodzhennya», Drohobych, pp. 112–122 [in Ukrainian].

Skovoroda, G. (1983), Virshi. Pisni. Baiky. Dialohy. Traktaty. Prytchi [Poems. Songs. Fables. Dialogues. Treatises. Proverbs], Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainian].

Khropko, P. (1987), «Great views and free swing» like constant novelistic thinking Panas Mirny, Individual style Ukrainian writers XIX–XX century, Naukova dumka, Kyiv, pp. 169–198 [in Ukrainian].

Yalom, Y. (2005), Эkzystentsyalnaia terapyia [Existential therapy], «Klass», Moscow [in Russian].

GOST Style Citations

Вороний М. Український альманах. Відозва / Микола Вороний // Літературно-науковий вісник. — 1901. — Т. 16, кн. 11.

Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка / Микола Зеров. — Дрогобич: Відродження, 2007. — С. 333–335.

Куннас Т. Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві / Тармо Куннас. — К.: Ніка-Центр, 2015. — 288 с.

Майдан О. Панас Мирний. Історія української літератури ХІХ ст.: у 3 кн. / Оксана Майдан. — К.: Либідь, 1997. — Кн. 3. — С. 137–161.

Мирний Панас. Твори: в 2 т. / Панас Мирний. — К.: Наукова думка, 1989. — Т. 1. — 752 с.

Погребенник В. Кастальське джерело. Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Володимир Погребенник. — К.: Освіта України, 2007. — С. 131–161.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив. Михайло Коцюбинський. Літературний портрет / Ярослав Поліщук. — К.: Академія, 2010. — 300 с.

Приходько І. Українські класики без фальсифікації / Інна Приходько. — Харків: Світ дитинства, 1997.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою / Михайло Рудницький. — Дрогобич: Відродження, 2009.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі / Григорій Сковорода. — К.: Наукова думка, 1983. — 542 с.

Хропко П. «Широкий та вільний розмах думки» як константа романного мислення Панаса Мирного / Петро Хропко // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ — поч. ХХ ст.: [збірн. наук. праць / під ред. М. Яценко]. — К.: Наукова думка, 1987. — С. 169–198.

Ялом И. Экзистенциальная терапия / Ирвин Ялом. — Москва: Класс, 2005. — 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)