ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ ЛЮБКА ДЕРЕША «ПРИТЧА ПРО ДРОЗОФІЛ»

Н. М. Борисенко

Анотація


Стаття присвячена поетиці твору відомого сучасного українського письменника. Проаналізовано «Притчу про дрозофіл» як центральний твір циклу «Есеї» в збірці «Трициліндровий двигун любові». Акцентовано увагу на жанрових особливостях твору, зокрема на структурному і функціональному його рівнях, розкрито алегоричну природу притчі. Проаналізовано філософське наповнення есею.


Ключові слова


притча; цикл; збірка; алегорія; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Demchenko, S. (2004), «Parable in old Ukrainian literature: evolution of genre», Thesis abstract for Cand. Ph (Philology), 10.01.06, Kyiv [in Ukrainian].

Deresh, L. (2007), «Essays», Trytsylindrovyi gvyhun lubovi, Andruhovych, Y., Deresh, L. and Zhadan, S., Folio, Harkiv [in Ukrainian].

Durmanenko, A. (2015), «Punster as the problem of translation (based on L. Deresh’s novel «Cult» and his translation into French)», available at: https://docviewer.yandex.ua/?url=http %3A %2F %2Fphilology.knu.ua %2 (access December 2. 12. 2015) [in Ukrainian].

Karasov, M. (2015), «Lubko Deresh as the mirror of young adult prose», available at: http://maysterni.com/publication.php?id=71383 (access December 1. 12. 2015) [in Ukrainian].

Meizerska, T. (2004), «Caption and structural-functional organisation of I. Franko’s parables», Doksa: scientific collected works in philosophy and philology, issue 6, «Mova, tekst, kultura», Odesa National I. I. Mechnikov university, Odesa, pp. 275–281 [in Ukrainian].

GOST Style Citations

Демченко С. Притча у давній українській літературі: еволюція жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10. 01. 06 / Світлана Демченко. — Київ, 2004. — 18 с.

Дереш Л. Есеї / Любко Дереш // Трициліндровий двигун любові / Ю. Андрухович; Л. Дереш; С. Жадан. — Харків : Фоліо, 2007. — С. 53–138.

Дурманенко А. Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша «Культ» та його перекладу французькою мовою) [Електронний ресурс] / А. Дурманенко. — Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http : / /philology.knu.ua %2 [зчитано 2. 12. 2015]

Карасьов М. Любко Дереш як дзеркало молодіжної прози [Електронний ресурс] / М. Карасьов. — Режим доступу : http://maysterni.com/publication.php?id=71383 [зчитано 1. 12. 2015]

Мейзерська Т. Заголовок у структурно-функціональній організації притч І. Франка / Тетяна Мейзерська // Δόζα / Докса : зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 6 : Мова, текст, культура / [гол. ред. Н. А. Іванова-Георгієвська]. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2004. — С. 275–281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)