РОМАН СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ»: ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТА ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ

Т. С. Мейзерська

Анотація


У статті звернено увагу на жанрову невизначеність роману С. Жадана в сучасному українському літературознавстві (роман у новелах; збірка оповідань, доукомплектована віршами; цикл ліризованих оповідань; експериментальна форма на зразок урбаністичної симфонії; невеличка повість). Відштовхуючись від свідчення письменника про його прагнення витворити «приватну міфологію» міста Харкова «в універсальному міфологічному контексті», авторка статті означує твір як системно організовану за принципом художнього міфотворення структуру, виділяючи основні її риси: універсалізація художнього мовлення, яка здійсню-
ється завдяки сплаву мови прози й поезії; прийом прихованого притчевого начала; логіка повторювання; уникнення імені, його прогностичне метонімічне заміщення, що будується за принципом загадки. Аналізуючи жанрову специфіку твору, авторка констатує органічне злиття епічної форми з жанровими формами архаїчної лірики: псалмів, гімнів, духовних пісень протестантської гілки християнсьтва (гостел і спірічуелс), блюзових та джазових
композицій. Центральну ідею роману розглянуто як наскрізну для всієї творчості Жадана, що репрезентує основне повторюване ядро його авторської міфології: вибір і поведінка людини в кризові часи, її здатність до самоорганізації, її усвідомлення «вдячності і відповідальності». Цей ідейний задум письменника у статті напряму
прив’язано до глибоко прихованої смислотворчої ролі заголовку твору.


Ключові слова


роман; міфопоетика; джаз; наратор; децентрація; притчеве начало; метонімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vaskovska, A. (2014), «Serhiy Zhadan — the prophet of Kharkiv Mesopotamia», available at: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/10/141028_

book_2014_reader_review_zhadan (access October 30, 2014).

Vitanovska, L. (2009), «Long live to Zhadan!!!», available at: http://gloss.ua/story/books/article/19887 (access January 22, 2009).

Desyateryk, D. (2011), «The divine Voroshylovhrad», available at: http://www.day.kiev.ua/uk/article/marshrut-no1/nebesniy-voroshilovgrad (access February 18, 2011).

Zhadan, S. (2014), «The one, who is not afraid of love, looses all fears and becomes stronger», available at: http://gorod.dp.ua/news/88742 (access February 18, 2014).

Zhadan, S. (2014), «Ìåsopotamia», Klub simeynogo dozvillya, Kharkiv, 364 s. [in Ukrainian].

Zhadan, S. (2015), «The «easterners» and «westerners» have common problems», available at: http://zhadan.info/serhij-zhadan-u-shidnyakiv-i-zapadentsiv-spilni-problemy/ (access October 30, 2015).

Ivanus, M. (2015), «Mesopotamia. The home for you and me», available at: http://www.uamodna.com/articles/mesopotamiya-i-ya/ (access March 17, 2015).

Levchuk, Ya. (2014), «The urban symphony», available at: http://findbook.com.ua/uk/book_review/urbanistichna-simfoniya-0 (access April 24, 2014).

Metchnikov, L. (2015), «Civilization and great historical rivers», available at: http://sbiblio.com/biblio/archive/mechnikov_stati/03.aspx (access October 21, 2015).

Polishchuk, N. A. (2010), «Literary jazz as a narrative and ekspressive strategy of american literature (based on the works by Tony Morrison)», Vestnik Udmurtskoho universiteta, Istoriya i filologiya, issue 4, ðð. 104–110 [in Ukrainian].

Radkhakrishnan, S. (1993), «The philosophy of the Upanishads», Indiyskaya filosofiya, Ìif, Moskow, volume 1. [in Russian].

Stasinevych, Ye. (2014), «The anatomy of one city: a review of «Mesopotamia» by Serhiy Zhadan», available at: http://www.theinsider.ua/art/anatomiya-odnogo-mista-kharkivska-mesopotamiya-sergiya-zhadana/ (access January 20, 2014).

Shutiak, L. (2014), «Love and other miracles of Mesopotamia», available at:

http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/lyubov-ta-inshi-mesopotamski-divovizhi (access March 20, 2014).

Shchur, O. (2014), «Branded Love and Sadness from Zhadan», available at: http://litakcent.com/author/oksana-shchur/ (access February 13, 2014).

GOST Style Citations

Васьковська А. Сергій Жадан — проповідник із харківської Месопотам ії [Електронний ресурс] / Алла Васьковська. — Режим доступу: http:// www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/10/141028_book_2014_reader_review_zhadan

Вітановська Л. Хай живе Жадан!!!! [Електронний ресурс] / Лінда Вітановська. — Режим доступу: http://gloss.ua/story/books/article/19887

Десятерик Дм. Небесний Ворошиловоград [Електронний ресурс] / Дмитро Десятерик. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/marshrut-no1/nebesniy-voroshilovgrad

Жадан С. Людина, яка не боїться любити, втрачає всі страхи і стає сильнішою [Електронний ресурс] / Сергій Жадан. — Режим доступу: http://gorod.dp.ua/news/88742

Жадан С. Месопотамія / Сергій Жадан. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 364 с.

Жадан С. У «східняків» і «западенців» спільні проблеми [Електронний ресурс] / Сергій Жадан. — Режим доступу: http://zhadan.info/serhij-zhadanu-shidnyakiv-i-zapadentsiv-spilni-problemy/

Іванус М. Месопотамія. В ній ти і я [Електронний ресурс] / Марія Іванус. — Режим доступу: http://www.uamodna.com/articles/mesopotamiyai-

ya/

Левчук Я. Урбаністична симфонія [Електронний ресурс] / Яр Левчук. — Режим доступу: http://findbook.com.ua/uk/book_review/urbanistichnasimfoniya-

Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки [Електронний ресурс] / Лев Мечников. — Режим доступу: http://sbiblio.com/biblio/archive/mechnikov_stati/03.aspx

Полищук Н. А. Литературный джаз как нарративная и экспрессивная стратегия американской литературы (на примере творчества Тони Моррисон) / Н. А. Полищук // Вестник Удмуртского университета. История и филология. — 2010. — Вып. 4. — С. 104–110.

Радхакришнан С. Философия упанишад / Сарвепалли Радхакришнан // Индийская философия. — М.: Миф, 1993. — Том 1. — 624 с.

Стасіневич Є. Анатомія одного міста: рецензія на «Месопотамію» Сергія Жадана [Електронний ресурс] / Є. Стасіневич. — Режим доступу: http://www.theinsider.ua/art/anatomiya-odnogo-mista-kharkivska-mesopotamiyasergiya-zhadana/

Шутяк Л. Любов та інші месопотамські дивовижі [Електронний ресурс] / Лілія Шутяк. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayincichitayte/lyubov-ta-inshi-mesopotamski-divovizhi

Щур О. Фірмові любов та сум від Жадана [Електронний ресурс] / Оксана Щур. — Режим доступу: http://litakcent.com/author/oksana-shchur/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)