Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ ТА Ч. ДІККЕНС: ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ МОТИВІВ

Л. Кореновська

Анотація


У статті простежується трансформація мотивів романів Ч. Діккенса у творчості Ф. М. Достоєвського на прикладі романів «Крамниці старожитностей» та «Принижених й ображених». Серед запозичених у англійського письменника мотивів (нещасна дитина, дружба двох дівчаток, несподіваний спадок та ін.) особливої уваги заслуговує «перевтілення» образу Нэлл Трент в Неллі Волковську, що є унікальним прикладом повної трансформації образу з модифікацією російським письменником. Тема особливого світу дітей уперше в літературі була відкрита Ч. Діккенсом та розроблена ним з надзвичайною переконливістю й з глибоким проникненням в психологію дитини. З першої третини XIX століття для певного кола російських читачів англійська література стає доступною в оригіналі. Російська перевідна література XIX століття не обійшла увагою жодної скільки-небудь знакової фігури в літературі тодішньої Англії. Твори Ч. Діккенса справили істотний вплив на формування творчої манери молодого Ф. М. Достоєвського. Для Ф. М. Достоєвського Ч. Діккенс був одним з найулюбленіших письменників до кінця його життя. Дитяча тема в творчості Ф. М. Достоєвського — величезний і особливий світ: це — сприйняття горя та соціальної несправедливості. Виходячи з факту існування двох джерел літературної творчості: реального життя та вражень від прочитаних книг, які доповнюють один одного, можна
стверджувати, що обидва чинники, мають визначальний характер для творчості письменника. У Ф. М. Достоєвського спостерігається певна трансформація мотиву: попередниця диккенсівська Нелл Трент перевтілилася в Неллі Валковську. Але можна помітити й істотну різницю: наскільки ангельськи бліда та легковажна Нелл Трент, настільки демонічно приваблива Неллі, що створена талантом Ф. М. Достоєвського. Вплив Ч. Діккенса на Ф. М. Достоєвського не обмежувався трансформацією мотивів. Ф. М. Достоєвський запозичував у Ч. Діккенса також ту особливу атмосферу, яку можна назвати диккенсівським фоном у творчості Ф. М. Достоєвського.


Ключові слова


transformation; motive; borrowing; the impact of the creative modification of the character

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bursov, B. (1974), Lichnost’ Dostoevskogo. Roman-issledovanie [Dostoyevsky’s identity. Novel research], Sovetskij pisatel’, Leningrad, Russia.

Vospominanija Klouna Grimal’di (1838), [Memories of the Clown Grimaldi], Biblioteka dlja chtenija, St. Petersburg, Russia, vol. 28.

Grossman, L. P. (1935), Zhizn’ i trudy F. M. Dostoevskogo. Biografija v datah i dokumentah [Life and works F. M. Dostoyevsky. The biography in dates and documents], Academia, Moscow — Leningrad, Russia.

Dostoevskaja, A. G. (1993), Dnevnik 1867 goda [Diary of 1867], Nauka, Moscow, Russia.

Dostoevskaja, L. F. (1922), Dostoevskij v izobrazhenii ego docheri [Dostoyevsky in the image of his daughter], GIZ, Moscow — Petrograd, Russia.

Dostoyevsky, F. M. (1988), Poln. sobr. soch. : v 30 t. [Complete Works : in 30 volumes], Nauka, Leningrad, vol. 30/1, Russia.

Katarskij, I. M. (1966), Dikkens v Rossii. Seredina HIH veka [Dickens in Russia. Middle of the XIX century], Nauka, Moscow, Russia.

Motyljova, T. L. (1959), «Dostoyevsky and the world literature (to setting of a question)», Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo : [sb. statej], AN SSSR, Moscow, pp. 152–164, Russia.

Nechaeva, V. S. (1979), Rannij Dostoevskij 1821–1849 [Early Dostoyevsky 1821–1849], Nauka, Moscow, Russia.

Stepanova, T. A. (1988), «Childhood subject in Dostoyevsky’s creativity», Vestnik MGU, Series 9 : Philology, no 4, pp. 88–93.

Tajna Charl’za Dikkensa : Bibliograficheskie razyskanija (1990), [Charles Dickens’s secret: Bibliographic investigations], [under editions of E. Yu. Geniyeva, B. M. Parchevskaya], Knizhnaja palata, Moscow, Russia.

Chesterton, G. K. (2014), Charl’z Dikkens [Charles Dickens], Raduga, Moscow, Russia.

Cebrikova, M. K. (1935), «Memories. Twentieth anniversary of the woman (1861–1860)», Zvezda, no 6, pp. 159–163.

Jauss, H.-R. (1995), «History of literature as provocation of literary criticism», NLO, no 12, pp. 34–85.

Dickens, Ch., The Old Curiosity Shop, London-New-York, w.y.p.

Dobrzycka, I. (1972), Karol Dickens, Warszawa, Poland.

Edgar, Jo and Dickens, Ch. (1952), His Tragedy and Triumph, New York.

Memories de la vie litterer (1888), Journals de Goncourt, vol. 2 (1862–1865), Paris.

Lamberton Becker May (1957), Introducing Charles Dickens, New York.

Perrot, M. (1999), Postaci i role, Philippe Ariés, Georges Duby, Historia życia prywatnego, t. 4, (przekład z j. Francuskiego — Anna Paderewska-Gryza, Bogusław Panek, Wojciech Gilewski), Wrocław, Poland.

Foster, J. (1892), The life of Charles Dickens, w. p.

Futrell, M. H. (1956), Dostoevski and Dickens, English Miscellany, Rome.

GOST Style Citations

Бурсов Б. Личность Достоевского. Роман-исследование / Б. Бурсов. — Л. : Советский писатель, 1974. — 672 с.

Воспоминания Клоуна Гримальди. — СПб. : Библиотека для чтения, 1838. — Т. 28.

Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах / Л. П. Гроссман. — М. ; Л. : Academia, 1935.

Достоевская А. Г. Дневник 1867 года / А. Г. Достоевская ; [изд. подг. С. В. Житомирская]. — М. : Наука, 1993. – 454 с.

Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери / Л. Ф. Достоевская. — М. ; Пг. : ГИЗ, 1922.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 30, кн. 1. — Л. : Наука, 1988.

Катарский И. М. Диккенс в России. Середина ХIХ века / И. М. Катарский. — М. : Наука, 1966. – 428 с.

Мотылёва Т. Л. Достоевский и мировая литература (к постановке вопроса) / Т. Л. Мотылёва // Творчество Ф. М. Достоевского : [сб. статей]. — М. : АН СССР, 1959. — С. 152–164.

Нечаева В. С. Ранний Достоевский 1821–1849 / В. С. Нечаева. – М. : Наука, 1979. – 288 с.

Степанова Т. А. Тема детства в творчестве Достоевского / Т. А. Степанова // Вестник МГУ. Серия 9 : Филология. — 1988. — № 4. — С. 88–93.

Тайна Чарльза Диккенса : [Библиографические разыскания] / [под ред. Е. Ю. Гениевой, Б. М. Парчевской]. — М. : Книжная палата, 1990. – 536 с.

Честертон Г. К. Чарльз Диккенс / Г. К. Честертон. — М. : Радуга, 2014. — Цебрикова М. К. Воспоминания. Двадцатилетие женщины (1861–1860) / М. К. Цебрикова // Звезда. – 1935. — № 6. — С. 159–163.

Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения / Х.-Р. Яусс // НЛО. — 1995. — № 12. — С. 34–85.

Dickens Ch., The Old Curiosity Shop. — London ; New-York, w.y.p.

Dobrzycka I., Karol Dickens. — Warszawa, 1972.

Johnson Edgar. Charles Dickens: His Tragedy and Triumph. — New York, 1952.

Journals de Goncourt // Memories de la vie litterer. Vol. 2 (1862–1865). — Paris 1888.

May Lamberton Becker. Introducing Charles Dickens. — New York, 1957.

Michelle Perrot. Postaci i role // Philippe Ariйs, Georges Duby. Historia życia prywatnego // t. 4 / (przekład z j. Francuskiego Anna Paderewska-Gryza, Bogusław Panek, Wojciech Gilewski). — Wrocław, 1999.

Foster J. The life of Charles Dickens, w. p. — 1892.

Futrell M. H. Dostoevski and Dickens // English Miscellany. — Rome, 1956.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)