ОБРАЗ ПРИРОДИ У РАННІЙ ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (семантико-стилістичний аспект)

Олександра Немировська

Анотація


Стаття присвячена вивченню ролі образу природи у ранній творчості Т. Г. Шевченка. Аналізується функціональне навантаження, особливост і утворення і стилістичні конотації пейзажних малюнків, їх експресивний, образний потенціал. Уживання того чи іншого пейзажу залежить, перш за все, від тематики твору, авторського задуму, що й зумовлює використання тих чи інших семантико-стилістичних засобів при створенні наскрізного образу природи.

Ключові слова


образ природи; пейзаж; поетичний твір; семантикостил істичний аспект; художній образ; експресивний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Белецкий А. И. В мастерской художника слова // Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы / А. И. Белецкий. — М.: Наука, 1964. — С. 51–53.

Бондар М. П. Алегорія / М. П. Бондар // Українська літературна енциклопедія: У 5 т. — К.: АН УРСР, 1988. — Т. 1. — С. 39.

Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові / В. С. Ващенко. — Харків: ХДУ, 1958. — 227 с.

Горбач Н. Я. Життя та творчість Тараса Шевченка / Н. Я. Горбач. — Львів: Каменяр, 2005. — 304 с.

Неділько Г. Я. Тарас Шевченко: Життя і творчість: Книга для вчителя/ Г. Я. Неділько. — К.: Радянська школа, 1988. — 247 с.

Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. — М.: Наука, 1976. — 614 с.

Рильський М. Т. Поезія Тараса Шевченка / М. Т. Рильський. — К.: Дніпро, 1961. — 147 с.

Тараненко М. П. Пейзаж у художньому творі: Нарис / М. П. Тараненко.

— К.: Дніпро, 1965. — 67 с.

Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. / І. Я. Франко. — К.: Наукова

думка, 1976–1986. — Т. 31. — 348 с.

Шевченко Т. Г. Твори: У 5 т. / Т. Г. Шевченко. — К.: Дніпро,

— Т. 1. — 351 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)