ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ОБРАЗ ОДЕСИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ірина Нечиталюк

Анотація


Образ Одеси на початку XX ст. оприсутнюється не тільки у літературних творах чи на кіно- та фотоплівці, а й на шпальтах періодичних видань. Активний розвиток у цей час публіцистики віддзеркалює всі сфери життя міста. Особливу роль відіграє Одеса у становленні української публіцистики, тут жили та працювали І. Липа, А. Маркевич, А. Ніковський, Є. Чикаленко та інші.


Ключові слова


публіцистика; літературний образ міста

Повний текст:

PDF

Посилання


Вервес Г. Адам Міцкевич / Григорій Вервес. — К. : Дніпро, 1979. — 140 с.

Герлігі П. Одеса : Історія міста 1794- 1914 / Патріція Герлігі. — Київ : Критика, 1999. — 382 с.

Історія Одеси / [гол. редактор В. Н. Станко]. — Одеса : Друк, 2002. — 560 с.

Куприн А. И. Белый пудель; Гамбринус; Листригоны / А. И. Куприн. — М. : Худож. лит., 1983. — 247 с.

Маркевич О. И. Одесса в народной поезии // Одесские новости. — 1894 — № 3047. — 22 авг.

Мисечко А. Іван Липа як публіцист і видавець з Одеси / Анатолій Мисечко // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. — Львів, 2003. — С. 840- 850.

Ніковський А. До психології українофільства / Андрій Ніковський // Основа : Вісник письменства, науки і громадського життя. — 1914. — № 1.

Пархітько О. Історія української журналістики : одеська періодика початку Х століття / Олег Пархітько, Олена Хобта. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. — 220 с.

Щурова Т. Благоухающий пепел / Татьяна Щурова. — Одесса : ВМВ, 2009. — 556 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)