ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧИТАЧА-АДРЕСТА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ І ДЕЯКІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОГО СПРИЙНЯТТЯ

Михайло Грицкевич

Анотація


У статті розглядається процес орієнтації на читацьке сприйняття у творчості О. Т. Твардовського. Основна увага зосереджена на поемі «Василь Тьоркін», на вірші «Я вбитий під Ржевом» та на проявленні в цих творах авторської зосередженості на спілкуванні з вірогідним читачем.


Ключові слова


адресат; читач; автор; проблема; орієнтир

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дамдинов В. Встреча с Твардовским // Байкал. — 1976. — № 3. — С. 85— 91.

Кедрова М. М. Проблемы художественного восприятия в реалистической эстетике И. С. Тургенева // Художественное произведение и его читатель. — Калинин: Калининский гос. ун-т., 1980. — С. 22—30.

Редькин 3. Л. Читатель в творческом сознании А. Твардовского // Художественное произведение и его читатель. — Калинин: Калининский гос. ун-т., 1980. — С. 133— 145.

Твардовский А. Т. Собр. соч. в 5 томах. — М.: Худ. лит., 1966- 1971. — Т. 5. — 518 с.

Твардовский А. Т. По случаю юбилея // Байкал. — 1965. — № 1. — С. 112— 120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)