АЛЬТЕРНАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРІЇ В РОМАНІ В. КОЖЕЛЯНКА «ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ»

Ольга Поліщук

Анотація


У статті досліджуються альтернативи минулого і майбутнього на тлі української історії у романі В. Кожелянка «Дефіляда в Москві» і розглядаються функції стилізації.

Ключові слова


альтернативна історія; симулякри; стилізація; точка біфуркації

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран Є. «Дефіляда» по-чернівецьки / Є. Баран // Кур’єр Кривбасу. — 1999. — № 113. — С. 15–152.

Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція / Жан Бодріяр; [пер. з фр. В. Ховхун]. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 230 с.

Галич О. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі: монографія / О. Галич. — Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2013. — 264 с.

Кожелянко В. Дефіляда в Москві [Електронний ресурс] / В. Кожелянко. — Львів: Кальварія, 2000. – 51 с. – Режим доступу: http://www.rulit.net/books/defilyada-v-moskvi-read-99268–1.html

Козлова С. Альтернативы прошлого и будущего России в современной отечественной прозе / С. Козлова // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2008. — № 3 (4). — С. 73–81.

Матвієнко С. Історія як ореол гри / С. Матвієнко // Слово і час. — 2000. — № 2. — С. 24–27.

Новохатський Д. Альтернативно-історична природа роману Роберта Харріса «Фатерланд» / Д. Новохатський // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2013. — № 4 (263). — С. 143–151.

Островський І. Василь Кожелянко: «Українська культура повинна нав’язуватися, проштовхувати себе» [Електронний ресурс] / І. Островський // День. – 2001. – № 154. – Режим доступу: http:// www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/vasil-kozhelyanko-ukrayinskakultura-povinna-navyazuvatisya-proshtovhuvati-sebe.

Хук С. «Если бы» в истории / Перевод Б. М. Шпотова / Сидни Хук // Thesis. — 1994. — Вып. 5. — С. 206–215.

Шевчук З. Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / З. Шевчук. — Київ, 2006.

Яцук О. Експресивність як відчуття дійсності у романах Василя Кожелянка «Дефіляда в Москві», «ЛжеNostradamus» (мовний аспект) / О. Яцук // Мандрівець. — 2003. — № 3. — С. 47–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)