ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ОНОМАСТИКОНУ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (на матеріалі фентезійних творів Дж. К. Ролінґ)

Евеліна Боєва

Анотація


У статті розглядаються питання взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості різноманітних груп онімів у контексті фентезійних творів англійської письменниці Дж. К. Ролінґ. З’ясовано стратегії перекладу антропонімів, топонімів, ідеонімів англійської мови українською та російською мовами; встановлено значення онімів як образотворчих одиниць у художньому тексті.

Ключові слова


антропонім; ономастичний простір; топонім; ідеонім; калька; транскрипція; транслітерація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бублейник Л. В. Проблематика художнього перекладу: семантико- стилістичні аспекти / Людмила Василівна Бублейник. — Луцьк: Терен, 2009. — 68 с.

Ґудманян А. Ґ. Відтворення власних назв у перекладі: Автореф. дис. … доктора філол. наук/ А. Ґ. Ґудманян. — К., 2000. — 29 с.

Ермолович Д. И. Имена собственные. Теория и практика межъязыковой передачи на стыке языков и культур/ Д. И. Ермолович. — М.: Валент, 2005. — 416 с.

Калинкин В. М. Теоретические основы поэтической ономастики: Автореф. дис. ... доктора филол. наук/ В. М. Калинкин. — Киев, 2000. — 37 с.

Карпенко Ю. А. Имя собственное в художественной литературе / Ю. А. Карпенко // Филологические науки. — 1986. — № 4. — С. 34–40.

Михайлов В. Н. Собственные имена как стилистическая категория в русской литературе/ В. Н. Михайлов. — Луцк, 1965. — 56 с.

Ролінґ Дж. Гаррі Поттер і Філософський камінь / Пер. В. Морозова; Дж. Ролінґ. — К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2002. — 200 с.

Роулинг Дж. Гарри Поттер и философский камень // Дж. Роулинг; Пер. М. Спивак. — М.: ЭКСМО, 2002. — 200 с.

Accio Quote!, the largest archive of J_K_Rowling interviews on the web. files. — Ел. ресурс:


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)