О ПОЭТИКЕ КОМЕДИИ БЕРНАРДА ШОУ «ПЕРВАЯ ПЬЕСА ФАННИ»

Марк Соколянский

Анотація


У статті розглядаються істотні принципи побудови комедії Бернарда Шоу «Перша п’єса Фанні». Предметом спеціального аналізу є структурні особливості драматичного твору, який являє собою «п’єсу у п’єсі», роль принципу симетрії у композиції комедії, співвідношення внутрішньої п’єси з її обрамленням у формі пролога та діалога.

Ключові слова


Шоу; п’єса; комедія; сцена; поетика; діалог; симетрія; ритм; пролог; епілог

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


George Bernard Shaw (Wege der Forschung. Band CCCLXXXVIII). — Darmstadt, 1978. — 464 S.

Holroyd M. Bernard Shaw. A Biography: in 3 vols. Vol. 2. — New York, 1989. — 420 р.

Shaw B. The Complete Prefaces. — London, 1965. — 949 р.

Соколянский М. «Сцена на сцене» как принцип построения драмы // Consortium omnis vitae: Сб. статей к 70-летию проф. Ф. П. Фёдорова. — Daugavpils, 2009. — С. 191–204.

Успенский Б. А. Поэтика композиции. — М., 1970. — 226 с.

Хализев В. Е. Драма как явление искусства. — М., 1978. — 240 с.

Шоу Б. О драме и театре. — М., 1963. — 640 с.

Шоу Б. Полн. собр. пьес: в 6 томах. Т. 4. — Л., 1980. — 661 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)