ОНТОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВУ СМЕРТІ У МАЛІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ірина Нечиталюк

Анотація


У статті зроблені деякі спостереження над особливостями втілення екзистенціального філософствування у творчості письменників другого плану (М. Грушевського, І. Липи, О. Плюща, Л. Яновської та ін.). Особливу увагу приділено аналізу літературного мотиву смерті, який присутній у більшості творів малої прози зазначеного періоду.

Ключові слова


мотив; екзистенціальне філософствування; письменники другого плану

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсунівська Т. В. Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т. В. Бовсунівська. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2001. — 344 с.

Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В. Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк // Слово і час. — 2007. — № 8. — С. 29–40.

Грицак Я. Й. Нариси історії України : формування модерної української нації ХІХ — ХХ століття / Я. Й. Грицак. — К. : Ґенеза, 2000. — 360 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ — поч. ХХ ст. / Іван Денисюк. — Львів : Науково-видавниче товариство «Академічний Експрес», 1999. — 280 с.

Ємець-Доброносова Ю. Феномен відлуння. Інтерпретативні нотатки на берегах / Юлія Ємець-Доброносова // Відлуння самотності : Кнут Гамсун та контекст українського модернізму / [упоряд. Ю. Ємець-Доброносова]. — К. : Факт, 2003. — С. 13–22. — (Літературний проект «Текст + контекст»).

Історія філософії. Проблема людини та її меж : навчальний посібник / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; [під ред. Н. Хамітова]. — К. : Наукова думка, 2000. — 372 с.

Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе / Ежи Коссак. — М. : Политиздат, 1980. — 360 с.

Кривуляк О. В. Душевні пошуки Олексія Плюща / О. В. Кривуляк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [відп. ред. А. В. Козлов]. — К. : Акцент, 2005. — Вип. 21, ч. 1. — С. 487–497.

Мейзерська Т. С. Філософія екзистенціалізму у поетичній творчості молодомузівців / Тетяна Мейзерська // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. / [Одеський нац. ун-т. імені І. І. Мечникова ; філол. факульт.] ; [відп. ред. д-р філол. наук, проф. Н. М. Шляхова]. — Одеса : Маяк, 2003. — С. 46–68.

Образки з життя : Оповідання, новели, нариси / [упоряд., підготовка текстів, передм., приміт. Є. К. Нахліка]. — Львів : Каменяр, 1989. — 398 с. — (Б-ка «Карпати»).

Плющ О. Л. Сповідь : Новелістика. Повість. Драматична фантазія. Поезія. Листи / О. Л. Плющ ; [упоряд. та авт. приміт., авт. передм. Є. К. Нахлік]. — К. : Дніпро, 1991. — 366 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? / Михайло Рудницький. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2009. — 502 с. — (Серія «Cogito : навчальна класика»).

Українська новелістика кінця ХІХ — початку ХХ століття : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / [упоряд. і прим. Є. К. Нахліка ; вступ. ст. І. О. Денисюка ; ред. Н. Л. Калениченко]. — К. : Наукова думка, 1989. — 688 с.

Шумило Н. М. Під знаком національної самобутності / Наталя Шумило. — К. : Задруга, 2003. — 354 с. — (НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка).

Яновська Л. О. Твори в двох томах / Любов Яновська. — К. : Дніпро, 1991. — Оповідання, повісті. — Т. 1. — 712 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)