Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство № 1 (2018) Результати дослідження української архітектури доби Гетьманщини Анотація
Viktor Vechersky
 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами № 1(1277) (2018) ПРОРИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ Анотація  PDF
Сергій Дмитрович Бушуєв, Денис Антонович Бушуєв, Руслан Федорович Ярошенко
 
Мова № 21 (2014) МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДІАГНОСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація  PDF
Маріанна Михайлівна Марусинець
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) КРИТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ К. ЛЕОНТЬЕВА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) Анотація
Ніна Раковська
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 12 (1184) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Регуляризація контекстних даних при керуванні автономними системами електроживлення Анотація  PDF
Anna Kyselova, Gennadiy Kyselov
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Вигуки як засіб передачі емоційної експресії в окличних реченнях української мови Анотація  PDF
Halyna Navchuk
 
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 4/36 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Вікторія Майковська
 
Теорія і практика правознавства Том 1, № 13 (2018) Інститут медіації в Україні (національно-історичний аспект) Анотація  PDF
Римма Олександрівна Денисова
 
Мова № 27 (2017) ВЛАСНЕ ІМ’Я ЗАГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ХРОНОТОПУ Анотація  PDF
Олександра Федорівна НЕМИРОВСЬКА
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ («PERSONA GRATA» М. КОЦЮБИНСЬКОГО) Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 18 (1190) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Контекстний підхід керування системою електроживлення Анотація  PDF
Ievgen Verbytskyi, Anna Kyselova
 
Питання літературознавства № 97 (2018) Жанрові інновації та рецепція Фадея Венедиктовича Булгаріна в чеському середовищі Анотація
Ivo Pospíšil
 
Проблеми сучасного літературознавства № 20 (2015) ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ А. В. ЧАЯНОВА «ЮЛІЯ, АБО ЗУСТРІЧІ ПІД НОВОДІВИЧОМУ» : СВОЄРІДНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ РОМАНТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ Анотація
Анна Саворовська
 
Питання літературознавства № 97 (2018) П’єса Т. Вайлдера “Наше містечко” в контексті драматургії А. Чехова Анотація
Valentyna Borbuniuk
 
Мова № 26 (2016) ТЕМПОРАЛЬНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА ЯК АКТУАЛІЗАТОР ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР») Анотація  PDF
О. Ф. НЕМИРОВСЬКА
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) ФІЛОСОФІЯ ФАТАЛІЗМУ В РОМАНАХ Т. ГАРДІ «ТЕСС ІЗ РОДУ Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ» І ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ» Анотація  PDF
Катерина Мельникова
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові Анотація  PDF
Halyna Navchuk, Larysa Shutak
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) «СУБ-» «ПРЕ-», «ПОСТ-» «ИНТЕР-», ИЛИ КАК ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИГРАЮТ В ТЕАТРЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ЯЗЫКА Анотація
Данута Улицкая
 
Питання літературознавства № 87 (2013) Повесть А. В. Чаянова „Необычайные, но истинные приключения графа Фёдора Михайловича Бутурлина…” и иллюстрации А. И. Кравченко Анотація
Ganna Savorovska
 
Богословські роздуми: Євро-Азіатський журнал богослов’я № 19 (2017): Богословські роздуми: Євро-Азіатський журнал богослов’я Отголоски Реформации: альтернативное христианство в литературе и кино Анотація
Elena Stepanova
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму Анотація  PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) МИФ О ДИДОНЕ КАК СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР КОНЦЕПТА «ГОРЕНИЕ» В ОДНОИМЕННОМ ЛИРИЧЕСКОМ ПОСЛАНИИ И. БРОДСКОГО Анотація
Светлана Фокина
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 5, № 6(25) (2015): Фундаментальні і прикладні дослідження: інтеграція до світових наукометричних баз даних Систематизація факторів інформаційної безпеки організації Анотація
Вадим Николавевич Янченко, Александр Владимирович Ивченко, Вильям Александрович Залога, Оксана Дмитриевна Дынник
 
Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського № 3(40) (2018) Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості Анотація  PDF
Natalja Liva
 
Мова № 20 (2013) ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ) Анотація
Неоніла Альфредівна Тураніна
 
1 - 25 з 85 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо