Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 14 (2014) Мотивації персоналу при здійсненні діяльності підприємства Анотація  PDF
С.О. Кириченко, В.Ю. Степанюк
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 15 (2014) ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ Анотація  PDF
О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 17 (2016) Модель мотивації праці на підприємстві Анотація  PDF
В.Ю. Степанюк, Ю.В. Тюленєва
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів Анотація  PDF
Наталія Володимирівна Пилипенко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) МОТИВНАЯ ТРИАДА «ЕДА—ЛЮБОВЬ—СМЕРТЬ» В ПРОЗЕ К. ВАГИНОВА Анотація
Тетяна Шеховцова
 
Проблеми законності № 132 (2016) Взаємозв’язок матеріального та процесуального значення мотиву і мети злочину Анотація  PDF
Дмитро Віталійович Свояк
 
Імідж сучасного педагога № 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Формування мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання Анотація  PDF
Фарідун Якубджонович Майнаєв
 
Науково-методичний журнал "Іноземні мови" № 2 (2017): Іноземні мови Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» Анотація  PDF
Л. В. Кушмар
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) МІФОЛОГЕМА САДУ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ Анотація  PDF
Тетяна Бахтіарова
 
Питання літературознавства № 90 (2014) Мотив чистого листка у трьох німецькомовних поезіях Анотація  PDF
Oxana Matiychuk
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) ПАРАБОЛА КАК ФОРМА ЖАНРОВОГО СИНТЕЗА В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» Анотація
Артур Малиновский
 
Проблеми сучасного літературознавства № 18 (2014) РОМАНТИЧЕСКИЙ МОТИВ ВСТРЕЧИ С ДВОЙНИКОМ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. Я. БРЮСОВА И А. В. ЧАЯНОВА Анотація
Анна Саворовская
 
Питання літературознавства № 90 (2014) Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк “Втеча звірів, або Новий бестіарій” Анотація  PDF
Halyna Bokshan
 
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЮВАННЯ МОТИВУ «САКРАЛЬНОГО ШЛЮБУ» В РАННІЙ ТВОРЧОСТІ М. ГОГОЛЯ Анотація  PDF
Марина Володимирівна Каранда
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА: АСПЕКТИ МІЖТЕКСТОВОГО ДІАЛОГУ Анотація  PDF
Галина Левченко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 18 (2014) ОНТОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВУ СМЕРТІ У МАЛІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація  PDF
Ірина Нечиталюк
 
Проблеми сучасного літературознавства № 20 (2015) ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ А. В. ЧАЯНОВА «ЮЛІЯ, АБО ЗУСТРІЧІ ПІД НОВОДІВИЧОМУ» : СВОЄРІДНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ РОМАНТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ Анотація
Анна Саворовська
 
Мова № 22 (2014) НАЗВИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ (між глобалізацією та національною специфікою) Анотація
Йоланта Юзвяк
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) МОТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ОТЕЦ СЕРГИЙ» Анотація
Ольга Добробабіна
 
Проблеми сучасного літературознавства № 21 (2015) МУЗИЧНІ МОТИВИ В ТВОРЧОСТІ ВАЛЬТЕРА СКОТТА ТА ФЕЛОРА ДОСТОЄВСЬКОГО Анотація
Леслава Кореновська
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ АКСИОЛОГИЯ МОТИВА БЕССМЕРТИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ Анотація
Анатолій Нямцу
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 5(38) (2013) Мотив досягнення та теоретичне обґрунтування його структурних компонентів Анотація  PDF
Олександр Федорович Артюшенко [Aleksandr Artyushenko], Денис Леонидович Нечипоренко [Denis Nechyporenko]
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) «СОПЕРНИКИ» РИЧАРДА ШЕРИДАНА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК «БАРЫШНИ-КРЕСТЬЯНКИ » А. С. ПУШКИНА Анотація
Тібор Бароті
 
Проблеми сучасного літературознавства № 21 (2015) МОТИВ ДВІЙНИЦТВА У НОВЕЛІ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ «ЛОКІС» Анотація
Валентина Борисівна Мусій
 
Проблеми сучасного літературознавства № 21 (2015) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗКИ «СИНЯ БОРОДА» Анотація  PDF
Валерія Володимирівна Дмитрієва
 
1 - 25 з 99 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо