Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Антропологічні виміри філософських досліджень № 12 (2017) СИМВОЛІЧНИЙ ЛАНДШАФТ СВІДОМОСТІ: ЛЮДИНА МІЖ РЕПРЕЗЕНТАЦІОНІЗМОМ, ФУНКЦІОНАЛІЗМОМ І РЕЛЯТИВІЗМОМ Анотація  PDF
P. V. Kretov, O. I. Kretova
 
Антропологічні виміри філософських досліджень № 8 (2015) ФІЛОСОФЕМА СИМВОЛУ ТА КОНЦЕПТ СЕНСУ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
P. V. Kretov
 
Антропологічні виміри філософських досліджень № 4 (2013) СМЫСЛОВЫЕ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ Анотація
Elena V. Korableva
 
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво № 1 (2018) Семіотичний вимір кінодокументалістики Павла Фаренюка Анотація  PDF
Оlena Moskalenko-Vysotska
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ПОЕЗІЯ «В ПРОЗІ» М. ЯЦКІВА Анотація  PDF
Вікторія Блідченко-Найко
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Художні особливості роману «Прапороносці» Анотація  PDF
Ludmyla Holоvko
 
Питання літературознавства № 89 (2014) Алегореза байки Г. Сковороди “Змія и буффон” в аспекті офітських символів і міфологем Анотація  PDF
Oleksandr Volkovynskyi
 
Traektoriâ Nauki Том 2, № 3(8) (2016) Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці «Віднайдений рай» Анотація  PDF
Тетяна Іванівна Ткаченко
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 6, № 4(66) (2013): Математика та кібернетика - прикладні аспекти Використання системи комп’ютерної алгебри Maple в елементарній теорії чисел Анотація  PDF
Леонід Петрович Бедратюк, Ганна Іванівна Бедратюк
 
Слов'янський збірник № 20 (2016) ЕЛЕМЕНТИ ГРИ У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ Анотація  PDF
О.  В. Яковлєва
 
Наукові праці. Політологія Том 248, № 236 (2014) СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА СИМВОЛИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: АСПЕКТИ ВПЛИВУ Анотація  PDF
Віра Миколаївна Ярошенко, Інна Олександрівна Присяжненко
 
Мова № 21 (2014) ІНДЕКСАЛЬНО-МЕТОНІМІЧНИЙ ПРИНЦИП РЕЦЕПЦІЇ ТЕКСТУ Анотація
Вікторія Андріївна Романенко, Антоніна Олександрівна Іон
 
Мова № 21 (2014) НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ПРОЗІ А. П. ЧЕХОВА Анотація
Майя Валеріївна Тітаренко
 
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3 (2018) Символічні властивості літургійної співочої традиції: від категорії символу до ноетичних вимірів культури Анотація
Svitlana Osadcha
 
Мова № 23 (2015) СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗЕРНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ Анотація
Ольга Василівна ЯКОВЛЄВА
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 4 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Тема голодомору в літературі та кіно (В. Барка «Жовтий князь» та О. Янчук «Голод – 33») Анотація  PDF
Kristina Makaradze
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 224, № 212 (2013) Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать» Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Григорчук
 
Вісник Одеського національного університету. Психологія Том 14, № 5 (2009) Функція символу у сучасній психологічній науці Анотація  PDF
А. І. Горшенина
 
Проблеми сучасного літературознавства № 18 (2014) ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Анотація
Тан Вэй
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 1 (2013) МЕТАФОРА І СИМВОЛ У РОМАНІ Ж.ГРАКА «УЗБЕРЕЖЖЯ СИРТА» Анотація  PDF
O. Parkhomenko
 
Вісник Одеського національного університету. Психологія Том 19, № 1(31) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СИМВОЛІЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ТА ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ В АВТОРСЬКІЙ КАЗЦІ Анотація  PDF
Л. Б. Калюжна
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Міфопоетика повісті В. Дрозда «Ирій» Анотація  PDF
Ludmyla Holоvko, Maryna Hladkova
 
Художня культура. Актуальні проблеми № 13 (2017) Традиції «неофольклоризму» у творчому доробку Миколи Писанка Анотація  PDF
Ольга Гуляєва
 
Культура і мистецтво у сучасному світі № 19 (2018) ЗНАК, СИМВОЛ, МІФ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Antonina Hurbanska
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Cеміосфера тридентської Меси Анотація  PDF
Ivan Ostashchuk
 
1 - 25 з 128 результатів 1 2 3 4 5 6 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо