Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського № 121 (2018) Микола Леонтович: проблеми академічного видання творчої спадщини Анотація  PDF
Valentyna Kulyk
 
Мова № 21 (2014) ДРУКОВАНА РЕКЛАМА ЯК КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ШРИФТОВІ ВИДІЛЕННЯ Анотація  PDF
Марія Андріївна Костенко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 23 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІІЇ ДРАМАТИЧНИХ ТЕКСТІВ Анотація  PDF
Леся Синявська
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Лінгвокогнітивна природа діалектних текстів буковинських говірок Анотація  PDF
Yulia Rusnak, Natalia Rusnak
 
Науково-методичний журнал "Іноземні мови" № 3 (2018): Іноземні мови Навчання написання зв’язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції (на матеріалі французької мови) Анотація  PDF
Є. Ю. Мельник
 
Мова № 21 (2014) СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАГОЛОВКА У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ (Т. ТОЛСТАЯ «ЛЕГКІ СВІТИ») Анотація
Ірина Віталіївна Столярова
 
Обрії друкарства № 1 (2015) Функціонування фразеологічних одиниць у сучасній рекламі Анотація  PDF
В. О. Рожанська, К. В. Болотнікова
 
Технологія і техніка друкарства № 3(53) (2016): Технологія і техніка друкарства Основні способи компресії науково-інформаційного тексту Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Тріщук
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ I ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА В КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА Анотація
Анастасія Мазурик
 
Мова № 27 (2017) СЕМАНТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЇЇ КОДОВІ АКТУАЛІЗАТОРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Т. ПРОХАСЬКА «ДОВКОЛА ОЗЕРА») Анотація  PDF
Світлана Олександрівна КАЛЕНЮК
 
Питання літературознавства № 87 (2013) Смислова партитура роману, спрямованого до музики Анотація  PDF
Svitlana Macenka
 
Наукові праці. Педагогіка Том 246, № 234 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація  PDF
Оксана Володимирівна Коваленко
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація  PDF
І. Р. Процик
 
Технологія і техніка друкарства № 2(52) (2016): Технологія і техніка друкарства О соотношении «старого» и «нового» знания в содержании подготовки полиграфистов Анотація
Юрий Вениаминович Кузнецов
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ Анотація  PDF
Н. М. Савчук
 
Мова № 22 (2014) ЕПІГРАМА ЯК ІНВЕКТИВНИЙ ТИП ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація
Тетяна Федорівна Шумаріна
 
Записки з романо-германської філології № 2(33) (2014) Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах ХІХ-ХХ ст. Анотація  PDF
І. М. Архіпова
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 6 (2015) Проблема категоризації композиційно-мовленнєвих (дискурсивних) форм Анотація
T. B. Maslova
 
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 4/36 (2017) ДИСКУРСОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» Анотація  PDF
Ірина Гуменюк
 
Питання літературознавства № 87 (2013) Жанрове визначення твору Ґреґора фон Реццорі „Квіти у снігу” Анотація  PDF
Tetiana Basniak
 
Питання літературознавства № 87 (2013) Антропологія літератури в польському літературознавстві Анотація  PDF
Marta Zambrzycka
 
Новітня освіта 2014: Випуск 1 РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ Анотація  PDF
Nina Ishchenko, Ksenia Tieliegina
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ТЕКСТОВІ КОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
Технологія і техніка друкарства № 4(30) (2010): Технологія і техніка друкарства Створення науково-інформаційного поліграфічного тексту Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Тріщук
 
Мова № 21 (2014) СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ЕКФРАСИСНИХ ЕПІЗОДАХ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація
Андрій Валентинович Іванченко
 
1 - 25 з 252 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо