Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського Анотація  Без заголовку
Ігор Володимирович Тилик
 
Технологія і техніка друкарства № 1-2(23-24) (2009): Технологія і техніка друкарства Василь Быков и его окружение Анотація
В. В. Оскерко, Людмила Ивановна Петровичева
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Традиції і новаторство в творчій діяльності хореографічних колективів грузинських товариств міста Києва Анотація  PDF
Інеш Осербаївна Кдирова
 
Мова № 21 (2014) СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАГОЛОВКА У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ (Т. ТОЛСТАЯ «ЛЕГКІ СВІТИ») Анотація
Ірина Віталіївна Столярова
 
Філологічний вісник Випуск №2. Творчість Лесі Українки в контексті світової культури МОДЕРНІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА ТА МОТИВУ ДОНЖУАНСТВА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація  PDF
Дар’я Міщенко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ I ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА В КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА Анотація
Анастасія Мазурик
 
Записки з романо-германської філології № 1(34) (2015) Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій Анотація  PDF
Н. І. Андрейчук
 
Технологія і техніка друкарства № 3(53) (2016): Технологія і техніка друкарства Основні способи компресії науково-інформаційного тексту Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Тріщук
 
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 9 (2014) Удосконалений метод випробувань залізобетонних колон на вогнестійкість Анотація  PDF
A. Belikov, V. Slowinski, D. Fedorenko, I. Fedchenko, S. Pozdeev
 
Докса № 2(28) (2017): ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ TOTAL RECALL ПАУЛЯ ВЕРХУВЕНА: ПАМ’ЯТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ І ЕРОЗІЯ РЕАЛЬНОСТІ Анотація
Костянтин Райхерт
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 1, № 2 (85) (2017): Інформаційні технології. Системи управління в промисловості Розробка системи підтримки прийняття рішень в слабко формалізованих задачах забезпечення кібербезпеки Анотація
Berik Akhmetov, Valeriy Lakhno, Yuliia Boiko, Andrii Mishchenko
 
Наукові праці. Педагогіка Том 245, № 233 (2014) ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇЇ МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ Анотація  PDF
О. В. Майборода
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 9 (2005): ВИПУСК 9 СИСТЕМОТЕХНІЧНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ У ВСТАНОВЛЕННІ ТЕРМІНИ Анотація  PDF
A. V. Radkevych
 
Українське музикознавство Том 43 (2017) Музичний феномен у фільмах Сергія Параджанова Анотація
S. Sarkisyan
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 9 (2005): ВИПУСК 9 ДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИСТЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ «ВАГОН-КОЛІЯ-ЗЕМПОЛОТНО» В РОЗРАХУНКАХ ТРНАПСОРТНИХ ВІДКОСІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація  PDF
O. M. Pshinko, S. V. Miamlin, V. D. Petrenko, S. V. Tsepak
 
Докса № 2(28) (2017): ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ Анотація
Ольга Барановська
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОПИСУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація  PDF
Н. М. Совтис
 
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 6 (2015) Формальна аксіоматика, що проявляється для ідентифікації структури металу Анотація  PDF
V. I. Bolshakov, Yu. Dubrov
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 6 (2015) Німецький артикль в контексті: теоретичні та практичні інтерпретації Анотація
L. N. Serebrova, L. I. Pavlovska
 
Богословські роздуми: Євро-Азіатський журнал богослов’я № 21 (2018): Богословські роздуми: Євро-Азіатський журнал богослов’я “Містичний досвід” і інтерпретація: проблема відмінності та єдності в есенціалістських і конструктивістських теоріях ХХ ст. Анотація
Anna RUDNYTSKA
 
Мова № 21 (2014) ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація
Анна Володимирівна Кузнєцова
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ) Анотація
Нина Раковская
 
Будівництво, матеріалознавство, машинобудування № 83 (2015) Розробка комп'ютерної програми для підтримки прийняття рішень у суоп при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ Анотація
N. А. Kasyanov, О. N. Gunchenko, І. V. Savchenko, V. І. Korennoi
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 224, № 212 (2013) Зорові образи сакрального світу Д. Кременя Анотація  PDF
Інна Юхимівна Береза
 
Питання літературознавства № 91 (2015) Когнітологічні зміни історичного шляху літературознавства Анотація  PDF
Tetyana Bovsunivska
 
1 - 25 з 136 результатів 1 2 3 4 5 6 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо