Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського Анотація  Без заголовку
Ігор Володимирович Тилик
 
Мова № 21 (2014) СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАГОЛОВКА У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ (Т. ТОЛСТАЯ «ЛЕГКІ СВІТИ») Анотація
Ірина Віталіївна Столярова
 
Філологічний вісник Випуск №2. Творчість Лесі Українки в контексті світової культури МОДЕРНІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА ТА МОТИВУ ДОНЖУАНСТВА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація  PDF
Дар’я Міщенко
 
Технологія і техніка друкарства № 1-2(23-24) (2009): Технологія і техніка друкарства Василь Быков и его окружение Анотація
В. В. Оскерко, Людмила Ивановна Петровичева
 
Імідж сучасного педагога № 5(174) (2017): Музична культура України Традиції і новаторство в творчій діяльності хореографічних колективів грузинських товариств міста Києва Анотація  PDF
Інеш Осербаївна Кдирова
 
Записки з романо-германської філології № 1(34) (2015) Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій Анотація  PDF
Н. І. Андрейчук
 
Технологія і техніка друкарства № 3(53) (2016): Технологія і техніка друкарства Основні способи компресії науково-інформаційного тексту Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Тріщук
 
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 9 (2014) Удосконалений метод випробувань залізобетонних колон на вогнестійкість Анотація  PDF
A. Belikov, V. Slowinski, D. Fedorenko, I. Fedchenko, S. Pozdeev
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 1, № 2 (85) (2017): Інформаційні технології. Системи управління в промисловості Розробка системи підтримки прийняття рішень в слабко формалізованих задачах забезпечення кібербезпеки Анотація
Berik Akhmetov, Valeriy Lakhno, Yuliia Boiko, Andrii Mishchenko
 
Наукові праці. Педагогіка Том 245, № 233 (2014) ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇЇ МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ Анотація  PDF
О. В. Майборода
 
Будівництво, матеріалознавство, машинобудування № 83 (2015) Розробка комп'ютерної програми для підтримки прийняття рішень у суоп при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ Анотація
N. А. Kasyanov, О. N. Gunchenko, І. V. Savchenko, V. І. Korennoi
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 224, № 212 (2013) Зорові образи сакрального світу Д. Кременя Анотація  PDF
Інна Юхимівна Береза
 
Питання літературознавства № 91 (2015) Когнітологічні зміни історичного шляху літературознавства Анотація  PDF
Tetyana Bovsunivska
 
Питання літературознавства № 90 (2014) Концепти життя і творчості поета в сонетній жанрострофі Анотація  PDF
Natalіia Naumenko
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 9 (2005): ВИПУСК 9 СИСТЕМОТЕХНІЧНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ У ВСТАНОВЛЕННІ ТЕРМІНИ Анотація  PDF
A. V. Radkevych
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 9 (2005): ВИПУСК 9 ДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИСТЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ «ВАГОН-КОЛІЯ-ЗЕМПОЛОТНО» В РОЗРАХУНКАХ ТРНАПСОРТНИХ ВІДКОСІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація  PDF
O. M. Pshinko, S. V. Miamlin, V. D. Petrenko, S. V. Tsepak
 
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 6 (2015) Формальна аксіоматика, що проявляється для ідентифікації структури металу Анотація  PDF
V. I. Bolshakov, Yu. Dubrov
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 6 (2015) Німецький артикль в контексті: теоретичні та практичні інтерпретації Анотація
L. N. Serebrova, L. I. Pavlovska
 
Мова № 21 (2014) ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація
Анна Володимирівна Кузнєцова
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ІМПЛІЦИТНІ ТЕКСТОВІ ЗАСОБИ У КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ ПОЛІ І. ФРАНКА Анотація  PDF
Наталія Лужецька
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ) Анотація
Нина Раковская
 
Питання літературознавства № 94 (2016) Through the Microscope: Understanding “The Tempest” in the Context of the Introduction to Pico della Mirandola’s “Oration on the Dignity of Man” Анотація
Michaela Krämer
 
Мова № 27 (2017) МІЖМОВНІ Й ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ) Анотація
Гочо Нєдєв ГОЧЕВ
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ I ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА В КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА Анотація
Анастасія Мазурик
 
Вісник Одеського національного університету. Правознавство Том 21, № 2(29) (2016) Презумпція невинуватості в інтерпретації Європейського Суду з прав людини Анотація  PDF
Х. Гаджиев
 
1 - 25 з 103 результатів 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо