Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Мова № 25 (2016) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ МОВ Анотація
Е. А. НОТИНА, И. А. БЫКОВА
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) ЗАМІНА КОМПОНЕНТА ЯК НАЙЧАСТОТНІШИЙ ПРИЙОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ЗМІ Анотація  PDF
Г. Ю. Касім
 
Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Том 1, № 32 (2017) МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦІЇ У НАРАЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРАВА Анотація  PDF
Ю. В. Мелякова
 
Мова № 21 (2014) ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація
Анна Володимирівна Кузнєцова
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) АЛЮЗІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ПРИЙОМ («КІТ У ЧОБОТЯХ»: ЕТЮД МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ТА КАЗКА ШАРЛЯ ПЕРРО) Анотація  PDF
Наталія Коробкова
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА: АСПЕКТИ МІЖТЕКСТОВОГО ДІАЛОГУ Анотація  PDF
Галина Левченко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕДІЇ ІВАНА МИКИТЕНКА «СОЛО НА ФЛЕЙТІ») Анотація  PDF
Людмила Скорина
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) ВІРШОВАНИЙ ІНТЕРНЕТ-ЖАНР „ПИРІЖКИ” ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ГРА ПРЕЦЕДЕНТНИМИ ТЕКСТАМИ Анотація
Н. П. Тропіна
 
Мова № 21 (2014) МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОЛЯДИ Анотація
Анна Маронь
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) СПЕЦИФІКА Й ФОРМИ ВИЯВУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТ ВІННИЧЧИНИ Анотація  PDF
Інна Завальнюк
 
Філологічний часопис № 2 (2018) ОНОВЛЕННЯ ЖАНРУ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ «ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА Анотація  PDF
Віталій Пономаренко
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) АЛЮЗИВНО-РЕМІНІСЦЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА Анотація  PDF
Лілія Явір
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія Том 21, № 2 (2018) МОВНІ ЗАСОБИ КАТЕГОРІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ “ПОТОКУ СВІДОМОСТІ” (на матеріалі поезії Кеннета Кока “SleepingwithWomen” (“Спати з жінками”) Анотація  PDF
Н. С. ЩАСЛИВА
 
Питання літературознавства № 88 (2013) Образотворче мистецтво у структурі роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта” Анотація  PDF
Oksana Levytska
 
Проблеми сучасного літературознавства № 22 (2016) ТО ЧИ Є БЛОГ ЖАНРОМ? ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ БЛОГІВ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ») Анотація  PDF
Н. О. Стеблина
 
Проблеми сучасного літературознавства № 21 (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МІСТИФІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ. ПИТАННЯ ПРО АВТОРСТВО ВІРША «Є ЛЮДИ З ОСОБЛИВО ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ...» Анотація
Світлана Олександрівна Фокіна
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 9 (2017) Професійний текст в галузі екології як структурна та функціональна єдність Анотація
I. Voloshchuk, T. Boyko
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) ПРОБЛЕМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ОПОВІДАННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ГОЛОСНІ СТРУНИ» Анотація  PDF
Любов Ісаєнко
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 141, № 128 (2010) «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ РОМАНУ «ОХОРОНЕЦЬ» СЕРГІЯ БАТУРИНА Анотація  PDF
Світлана Володимирівна Підопригора
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) РІЗНОВИДИ АНТОНІМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ Анотація  PDF
Г. Ю. Касім
 
Мова № 20 (2013) СЛОВО ПАСТИРЯ (ПРОПОВІДЬ) ЯК ВТІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО РИТОРИЧНОГО ІДЕАЛУ: МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ У РАМКАХ КОМУНІКАЦІЇ Анотація
Тетяна Олександрівна Глотова, Олена Юріївна Глотова
 
Слов'янський збірник № 20 (2016) ВЖИВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО ПРЕЦЕДЕНТНИХ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ ТА ЦИТАТ У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ Анотація  PDF
Г. Ю. Касім
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 217, № 205 (2013) Церковна образність і образ священика у творчому доробку Л. Н. Андреєва Анотація
Алла Анатольевна Рубан, Борис Иванович Маторин
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) „ДЕСЯТИЙ ПРАВЕДНИК” ЛЮБОМИРА НІКОЛОВА – НАУКОВА ФАНТАСТИКА НА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. Анотація  PDF
О. Ю. Сайковська
 
Проблеми сучасного літературознавства № 24 (2017) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ІДІОСТИЛЮ Ю. ІЗДРИКА: ПОЕТОНІМНИЙ АСПЕКТ ТЕКСТОТВОРЕННЯ Анотація  PDF
Евеліна Боєва
 
1 - 25 з 61 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо