ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ МАЛОЇ ПРОЗИ В. СТЕФАНИКА

Ольга Казанова

Анотація


У статті проаналізовано жанрові особливості малої прози В. Стефаника. Зокрема, виявлено модифікації жанру новели на рівні прагматики, композиції, наративних форм.


Ключові слова


жанр; новела; композиція; наративні форми

Повний текст:

PDF

Посилання


Василь Стефаник — художник слова / [за ред. В. В. Грищук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб]. — Івано-Франківськ : Плай, 1996. — 272 с.

Грицюта М. Художній світ В. Стефаника / М. Грицюта. — К.: Наукова думка, 1982. — 200 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози кінця ХІХ — початку ХХ століття / І. О. Денисюк. — Львів : Академічний експрес, 1999. — 276 с.

Качуровський І. Новеля як жанрово-популярна довідка / Ігор Качуровський. — Буенос-Айрес, 1958. — 29 с.

Микуш С. И. Поетика В. Стефаника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 «Українська література» / С. И. Микуш. — Львів, 1998. — 17 с.

«Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ століття : зб. наук. праць / [від. ред. С. Хороб]. — Івано-Франківськ, 2006. — 496 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів : у 3 т. / Василь Стефаник. — К. : Академія наук Української РСР, 1949. — Т. І. — 369 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів : у 3 т. / Василь Стефаник. — К. : Академія наук Української РСР, 1953. — Т. ІІ. — 224 с.

Франко І. Я. Старе й нове в сучасній український літературі // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. — К. : Наукова думка, 1982. — Т 35. — С. 91-111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)