Проблеми сучасного літературознавства

Рік заснування: 1997 рік
Галузь і проблематика: літературознавство; проблеми історії та теорії літератури, поетики, порівняльного літературознавства.
ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)
DOI 10.18524/2312-6809
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8927 від 05.07.2004 р.
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22. 12.2016 р.
Періодичність виходу журналу: виходить 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний редактор: Євген Михайлович Черноіваненко, доктор філологічних наук, професор

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...