DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180601

ГУМОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМБАТАНТСЬКОЇ ПРОЗИ

Марина Рябченко

Анотація


У статті проаналізовано способи використання різновидів комічного в сучасній українській комбатантській прозі та простежено особливості їхнього функціонування в тексті. Бійці часто вдаються до гумористичного зображення воєнних буднів, різноманітних ситуацій, у які потрапляли як вони, так і їхні побратими. Одним із поширених прийомів відтворення комічної ситуації в тексті є використання в діалогах між персонажами суміші російської, української мов, суржику та обсценної лексики (твори К. Машовця, Мартіна Бреста). Звертаються письменники-комбатанти й до сатири та гротеску (В. Запека) або самоіронії (О. Терещенко), що дає змогу автору створити кількарівневу наративну структуру твору, поглибити та художньо урізноманітнити воєнний текст.


Ключові слова


комбатантська проза; гумор; сатира; гротеск; іронія; само­іронія; комічне

Повний текст:

PDF

Посилання


Zapeka, V. (2017). Geroi, heroi i ne ochen’ [Heroes, Military imposters and notreally]. Retrieved from: https://booxters.com/books/geroi-heroi-i-ne-ochen[in Russian]

Martin Brest (2017). Pehota [Infantry]. — Kiev: «DIPA» [in Russian]

Martin Brest (2019). Pehota-2. Zbrojniki [Infantry-2. Gunsmiths]. — Kiev:«DIPA» [in Russian]

Mashovec, K. (2018). Dialogi s «nulej» [Dialogues from firing line]. — Zaporizhzhja:drukarnja TOV «Keramist» [in Russian]

Rjabchenko, M. (2018). Vojenna proza Olesja Ghonchara ta suchasnykh ukrajinsjkykhpysjmennykiv-kombatantiv: porivnjaljnyj aspect [Military prose ofOles Gonchar and modern Ukrainian combatants-writers: comparative aspect].Tajiny khudozhnjogho tekstu (do problemy poetyky tekstu) — Mystery literary text(the problem poetics of literary text). (Issue 22), (pp. 104–115) [in Ukrainian]

Rjabchenko, M. (2019). Kombatantsjka proza v suchasnij ukrajinsjkij literaturi:zhanrovi ta khudozhni osoblyvosti — Combatant Prose in modern Ukrainianliterature: genre and art features. Slovo i chas — Slovo i chas, 6, 62–74 [inUkrainian]

Semkiv, R. (2001). Transformacija obrazu personazha v strukturi ironichnoghotekstu z rytorychnoju dominantoju [Transformation of the character imagein the structure of an ironic text with a rhetoric dominant]. Naukovi zapyskyNaUKMA. Filologhichni nauky — Naukma Researh Papers. philological sciences.(Vol. 19), (pp. 40–44) [in Ukrainian]

Tereshchenko, O. (2018). Zhyttia pislia 16:30 [Life after 16:30]. — Mykolaiv:Vydavnytstvo Iryny Hudym [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Запека В. Герои, херои и не очень [Електронний ресурс]. URL: https://booxters.com/books/geroi-heroi-i-ne-ochen.

Мартин Брест. Пехота. Киев: ДИПА, 2017. 384 с.

Мартин Брест. Пехота-2. Збройники. Киев: ДИПА, 2019. 376 с.

Машовец К. Диалоги с «нулей». Запоріжжя: Друкарня ТОВ «Кераміст»,2018. 214 с.

Рябченко М. Воєнна проза Олеся Гончара та сучасних українських письменників-комбатантів: порівняльний аспект. Таїни художнього тексту (допроблеми поетики тексту): зб. наук. пр. 2018. Вип. 22. С. 104–115.

Рябченко М. Комбатантська проза в сучасній українській літературі: жанрові та художні особливості. Слово і час. 2019. № 6. С. 62–74.

Семків Р. Трансформація образу персонажа в структурі іронічного текстуз риторичною домінантою. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки.2001. Том 19. С. 40–44.

Терещенко О . Життя після 16:30. Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим,2018. 140 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)