Про журнал

Рік заснування: 1997

Галузь і проблематика: літературознавство; проблеми історії та теорії літератури, поетики, порівняльного літературознавства.

ISSN 2312-6809 (друкована версія), 2522-400X (онлайн-версія)

DOI 10.18524/2312-6809

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8927 від 05.07.2004 р.

Збірник внесено до Переліку науковихфахових видань України (№ 1–05/3 30.03.2011 р.): філологічні науки (літературознавство), наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Євген Михайлович Черноіваненко, д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, Україна 65058

Електронна адреса: fdp@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. МечниковаIndex Copernicus Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchEBSCO Humanities Source Ultimate.

Поточний номер

№ 29 (2019)
Опубліковано: 2019-12-28

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Переглянути всі випуски