DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180825

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ СХЕМИ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Г. дель Торо та Ч. Хоган «Штамм»)

Юлія Жук

Анотація


У статті виявлено та проаналізовано способи та шляхи трансформації схеми класичного детективу в постмодерністському романі Г. дель Торо та Ч. Хогана «Штамм». У постмодерністській літературі детектив найчастіше виступає не як самостійний жанр; він синтезується з іншими жанровими різновидами роману і виконує переважно формальну функцію сюжетної організації оповіді, що в кінцевому рахунку розмиває саму структуру детективу. Тому роман Г. дель Торо та Ч. Хогана «Штамм» — не виняток; він є постмодерністським романом, у якому поєднані елементи роману жаху, містики, трилера, детективу.

Завдяки детективній схемі автори зберігають таємничість і напруженість оповіді, вдаючись при цьому ще й до елементів містики. Однак саме незвичність, нереальність подій автори і намагаються проаналізувати, логічно та інтелектуально аргументувати на рівні свідомості і реального буття, що виключає ірреальне пояснення зображуваних подій та дає можливість їхньої інтерпретації в філософсько-онтологічному плані. Така трансформація морально-філософської проблематики, надання їй онтологічного характеру без ознак дидактизму та моралізаторства можлива саме завдяки використанню детективних елементів у тексті роману. 


Ключові слова


постмодерний роман; детектив; класичний детектив; містика; формульна схема

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vysocjka N. O. (2011) Mistychne jak pryjom: postmoderni prymary Khajghejtsjkogho cvyntarja [Text] Chernivci [in Ukrainian].

Lotman Ju.M. (1995) O dujeli Pushkina bez «tajn» i «zagadok» [in Russian].

Shklovskij V. (1983) O teorii prozy, Moscow [in Russian].

Del Toro G., Hogan C. (2010) The strain. Book I of the Strain Trilogy — London: An Imprint of Harper Collins Publishers, [in English].

Haycraft H. (1983) The Art of the Mystery Story. A collection of critical essays — New York: Carroll & Graf Publishers, [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Висоцька Н. О. Містичне як прийом: постмодерні примари Хайгейтського цвинтаря. Поетика містичного: колективна монографія / упорядк. О. Червінська. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 209–225.

Лотман Ю. М. О дуэли Пушкина без «тайн» и «загадок». Пушкин. Биография писателя : статьи и заметки. СПб.: Искусство, 1995. С. 375–388.

Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983. 384 с.

Del Toro G., Hogan C. The strain. Book I of the Strain Trilogy. London: An Imprint of Harper Collins Publishers, 2010. 496 p.

Haycraft H. The Art of the Mystery Story. A collection of critical essays. New York: Carroll & Graf Publishers, 1983.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)