№ 29 (2019)

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШЛЯХ ДО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ. КРИТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ 70–80-х рр. ХІХ ст. PDF (Русский)
Нина Раковская 11-22
ПИСЬМЕННИЦЬКА ЕСЕЇСТИКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОСТІ, АБО ПРО ПРИЧИНИ ПОПУЛЯРНОСТІ ЖАНРУ PDF
Тетяна Шевченко 23-32

ДАВНЯ І КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

КОМУ З БРАТІВ ЛАЗАРЕВСЬКИХ АДРЕСОВАНО ШЕВЧЕНКІВ ЛИСТ ВІД 20 ГРУДНЯ 1847 РОКУ? PDF
Олександр Боронь 33-42
ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СТРАТЕГІЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ «БЕЗ ПУТТЯ. ОПОВІДАННЯ ПО-ДЕКАДЕНТСЬКОМУ») PDF
Ярослава Вільна 43-55
ПРОЗА ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ К. ХІХ — ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ольга Подлісецька 56-62

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

ЛЮДСЬКА ЕКЗИСТЕНЦІЯ В ТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА І СЕЛА: ПОЕЗІЯ ВАЛЬЖИНИ МОРТ І ЮЛІ ТИМОФЄЄВОЇ PDF (Беларуская)
Анастасія Анцімонік 63-71
ЗАГАДКА РОМАНУ «ПРОЦЕС» ФРАНЦА КАФКИ PDF
Наталія Баняс, Володимир Баняс 72-78
ІСТОРІЯ З ЖІНОЧИМ ОБЛИЧЧЯМ (ОГЛЯД РОМАНІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ ПРО ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА ВІЙНУ НА СХОДІ УКРАЇНИ) PDF
Ніна Герасименко 79-94
ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ У ЖАНРОВІЙ СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» PDF
Ольга Гриньків 95-103
МІКРОКОСМ ЖІНКИ В НОВЕЛІСТИЦІ Л. ТАРАН: ФІЛОСОФСЬКОПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ PDF
Наталія Дашко 104-115
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ СХЕМИ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Г. дель Торо та Ч. Хоган «Штамм») PDF (English)
Юлія Жук 116-124
ОБРАЗ «ЧЕРВОНОГО ПЕТРОГРАДА» У ЦИКЛІ НАРИСІВ О. В. АМФІТЕАТРОВА «ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ» PDF (Русский)
Сергій Анатолійович Комаров 125-134
ОЛЕКСАНДР БЄЛЯЄВ: МЕЖІ ФАНТАЗІЇ PDF (English)
Леслава Кореновська 135-144
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ОЛЬГИ МАК PDF
Валентина Кузь 145-156
СУЧАСНЕ ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ІНТЕРПРЕТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ РАННЬОГО СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО ПЕРІОДУ PDF
Анжела Матющенко 157-167
ГУМОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМБАТАНТСЬКОЇ ПРОЗИ PDF
Марина Рябченко 168-178
ОБ’ЄКТИ ВИСМІЮВАННЯ У ТВОРЧОСТІ ДІТЕРА НУРА PDF
Руслан Усенко 179-188

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

МЕТОДИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНИХ ДРАМ PDF
Софія Демьянова, Олексій Козаченко 189-200
СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ ЯК АРХІТЕКТУРНИЙ І ЕСТЕТИЧНИЙ ПАМ’ЯТНИК PDF (Русский)
Анна Квачек 201-208
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ (на прикладі творчості В. Тендрякова, В. Журавського та О. Ілічевського) PDF
Тетяна Конончук 209-219
«ЄВПРАКСІЯ» П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО: ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЖИВОПИСУ СЛОВОМ PDF
Олена Мізінкіна 220-232

РЕЦЕНЗІЇ

ЕСЕЇСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПОШУКІВ PDF
Ярослава Вільна 233-235
ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ДУЗЬ: У БЕЗМЕЖЖІ ТАЛАНТІВ І ВІДДАНОСТІ ФІЛОЛОГІЧНІЙ СПРАВІ PDF
Микола Пащенко 236-242
САМОБЫТНОСТЬ ДИАЛОГА В ПОЭТИЧЕСКОЙ «CAMERA» МОЛОДЫХ ПОЭТОВ ДАНИЛЫ ДЕМЯНЕНКО И АНАСТАСИЯ ПРИКЛАДОВА PDF (Русский)
Светлана Фокина 243-245

ЛІТОПИС ПОДІЙ

ТРАДИЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ: VІІІ ФАЩЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ PDF
Оксана Шупта-В’язовська 246-247