DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180600

СУЧАСНЕ ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ІНТЕРПРЕТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ РАННЬОГО СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО ПЕРІОДУ

Анжела Матющенко

Анотація


У статті досліджується процес відстоювання національної духовно-естетичної ідентичності в українській драматургії 1920–1930-х років, коли формувався ідеологізований канон соцреалізму. Автор аналізує оприявлення в рамкахцього процесу такого ідейно-стильового явища, як революційний романтизм тахарактерної для нього драматичної колізії почуття та обов’язку.Завдяки вкоріненню позначених цим явищем творів у неоромантичну філософсько-стильову парадигму, провідну не тільки для даного, а й для попереднього модерного розвитку національної літератури, автор доходить висновку, що найбільшзначущі твори українських драматургів даного періоду були позначені не тількинав’язуваними іззовні ідеологічними концептами, а й їх художньо-психологічнимподоланням.


Ключові слова


драматична колізія; канон соціалістичного реалізму; протоканон; модерна парадигма; ідеологічні концепти

Повний текст:

PDF

Посилання


Biletskyi, O. (1925), Literaturni techii v Yevropi v pershii chverti ХХ st. [Literarytrends in Europe in the first quarter of the twentieth century], Chervonyi shliakh

Hundorova, T. (1997), Proiavlennia slova. Dyskursiia ukrainskoho modernizmu.Postmoderna interpretatsiia [The manifestation of the word. Discourse ofUkrainian Modernism. Postmodern interpretation.]

Nalyvaiko, D. (1997), Pro spivvidnoshennia «dekadansu», «modernizmu»,«avanhardyzmu» [On the relation of «decadence», «modernism», «avant-gardism»], Slovo i Chas

Pavlychko, S. (1999), Dyskurs modernizmu v ukrainskii literature, [The Discourseof Modernism in Ukrainian Literature]

Sverbilova T., Maliutina N., Skoryna L (2009), Vid modernu do avanhardu:zhanrovo-stylova paradyhma ukrainskoi dramaturhii pershoi tretyny ХХ st.[From modern to avant-garde: genre-style paradigm of Ukrainian dramaturgyof the first third of the twentieth century]

Shumylo, N. (2012), Natsionalna model literaturnoho rozvytku [National modelof literary development], Slovo i Chas


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білецький О. Літературні течії в Європі в першій чверті ХХ ст. Червонийшлях. 1925. № 11–12. С. 269–308.

Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія українського модернізму.Постмодернаінтерпретація. Львів,1997. 385 с.

Наливайко Д. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму». Слово і Час. 1997. № 11–12. С. 44–48.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. К.: Либідь,1999. 447 с.

СвербіловаТ., МалютінаН., Скорина Л. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ ст.Черкаси, 2009. 598 с.

Шумило Н. Національна модель літературного розвитку. Слово і Час. 2012.№ 3. С. 3–18.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)