DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180591

КОМУ З БРАТІВ ЛАЗАРЕВСЬКИХ АДРЕСОВАНО ШЕВЧЕНКІВ ЛИСТ ВІД 20 ГРУДНЯ 1847 РОКУ?

Олександр Боронь

Анотація


Простежено історію публікації Шевченкового листа від 20 грудня 1847 р. спершу як адресованого Василю Лазаревському, з 1929 р. — як зверненого до його брата Михайла, проти чого аргументовано виступив Л. Большаков, який залучив до розгляду проблеми маловідомий матеріал. Докладно проаналізувавши міркування російського дослідника, автор статті на підставі раніше не врахованих фактів і спостережень відкинув його гіпотезу, водночас уточнив слушні міркування М. Новицького, що вперше у свій час запропонував вважати адресатом листа саме Михайла Лазаревського; це рішення коментатора чинне й для подальших публікацій.


Ключові слова


лист; адресат; гіпотеза; доведення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov, L. (1993), Byl o Tarase [The True story about Taras]. Kora, Moskva; Orenburg. Vol. 1 [in Russian].

Boron, O. (2017), Spadshhyna Kobzaria Darmohraia: dzherela, typologhiia ta intertekst Shevchenkovykh povistei [The Legacy of Kobzar Darmohrai: Sources, Typology and Intertexts in Shevchenko’s Prose]. Krytyka, Kyiv [in Ukrainіan].

[Gorlenko, V.] (1891), Dva pisma T. G. Shevchenka (1840 i 1847 gg.) [Two letters of T. G. Shevchenko (1840 and 1847)], Kyevskaia starina [Kiev old], no. 2, pp. 209–214.

[Horlenko, V.] (1891), Dva lysty T. H. Shevchenka z rr. 1840 i 1847 [Two letters of T. G. Shevchenko 1840 and 1847], Zoria [Star], no. 5, pp. 83–84.

Dudko, V. (2014), Taras Shevchenko: dzhereloznavchi studii [Taras Shevchenko: Source Studies]. Krytyka, Kyiv [in Ukrainіan].

[Lazarevskii, S. V.] (1894), Iz bumag V. M. Lazarevskogo. I. Moe znakomstvo s Dalem [From the papers of V. M. Lazarevsky. I. My acquaintance with Dal], Russkij arhiv [Russian archive], no. 8, pp. 537–580 [in Russian].

Lysty do Tarasa Shevchenka (1993) [Letters to Taras Shevchenko], Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainіan].

Slidcho-nahliadovi spravy Tarasa Shevchenka. Korpus dokumentiv (1847–1859) (2018) [Investigatory cases of Taras Shevchenko. The collection of documents (1847–1859)], Arii, Kyiv [in Ukrainіan].

T. H. Shevchenko v epistoliarii viddilu rukopysiv [TsNB AN URSR] (1966) [T. G. Shevchenko in the epistolary of manuscripts department], Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1919–1920), Povne vydannia tvoriv [Complete Works], (Vol. 1–5), ed. B. Lepky Halycka nakladnia, Kyiv; Kolomyia; Ukrainian Publ., Winnipeg; Ukr. Nakladnia, Lepcyg, Vol. 1 [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1935), Povne vydannia tvoriv [Complete Works], (Vol. 1–16), Ukr. nauk. in-t, Varshava; Lviv, Vol. 11 [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1929), Povne zibrannia tvoriv [Complete Works] / ed. S. Yefremov, Vol. 3, Derzhavne vydavnyctvo Ukraiiny [Kyiv] [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1957), Povne zibrannia tvoriv [Complete Works], (Vol. 1–10), Vyd-vo AN URSR, Kyiv, Vol. 6 [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1964), Povne zibrannia tvoriv [Complete Works], (Vol. 1–6), Vyd-vo AN URSR, Kyiv, Vol. 6 [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (2001–2014), Povne zibrannia tvoriv [Complete Works], (Vol. 1–11), Nauk. dumka, Kyiv: [in Ukrainіan].

Shevchenko, T. (1911), Tvory (Vol. 1–2) [Works], [Peterburg], Vol. 2 [in Ukrainіan].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков Л. Быль о Тарасе. Москва ; Оренбург : Кора, 1993. Кн. 1 : Яман-Кала. 439 с.

Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. К. : Критика, 2017. 496 с.

 [Горленко В.] Два письма Т. Г. Шевченка (1840 и 1847 гг.) // Киевская старина. 1891. Т. ХХХІІ. Февраль. С. 209–214.

 [Горленко В.] Два листи Т. Г. Шевченка з рр. 1840 і 1847 // Зоря. 1891. Ч. 5. С. 83–84.

Дудко В. Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. К. : Критика, 2014. 416 с.

 [Лазаревский С. В.] Из бумаг В. М. Лазаревского. I: Мое знакомство с Далем // Русский архив. 1894. Кн. 2, № 8. С. 537–580.

Листи до Тараса Шевченка / упоряд. та автори коментарів В. С. Бородін, В. П. Мовчанюк, М. М. Павлюк, В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. К. : Наукова думка, 1993. 383 с.

Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847–1859). Метаграфовані тексти / упор. Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра; відп. ред. В. Смолій. К. : Арій, 2018. 880 с.

Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ АН УРСР]. К. : Наукова думка, 1966. 492 с.

Шевченко Т. Повне вид. тв. : [у 5 т.] / під ред. Б. Лепкого. К. ; Коломия : Галицька накладня; Winnipeg : Ukrainian Publ.; Лепциг : Укр. накладня, [1919–1920]. Т. 1. ХVІІІ, 513 с.

Шевченко Т. Повне вид. тв. : [у 16 т.] / ред. коміс. О. Лотоцький, Р. Смаль-Стоцький, П. Зайцев. Варшава; Львів : Укр. наук. ін-т, 1935. Т. ХІ: Листи. 400 с.

Шевченко Т. Повне зібр. тв. / під заг. ред. С. Єфремова. Т. 3 : Листування : текст і коментарій / ред. і вступ. слово С. Єфремова. [К.] : Державне видавництво України, 1929. ХХХVІ, 1000, [3] с.

Шевченко Т. Повне зібр. тв. : в 10 т. К. : Вид-во АН УРСР, 1957. Т. 6. ХІІІ, 588 с.

Шевченко Т. Повне зібр. тв. : у 6 т. К. : Вид-во АН УРСР, 1964. Т. 6 : Листи. Нотатки. Фольклорні записи / ред. тому М. К. Гудзій, упоряд.: Л. Ф. Кодацька, В. С. Бородін, С. Д. Попель. 644 с.

Шевченко Т. Повне зібр. тв. : у 12 т. К. : Наук. думка, 2001–2014.

Шевченко Т. Твори : в 2 т. [СПб.] : Вид. В. І. Яковенка, 1911. Т. 2. ІV, 447 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)