DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180602

ОБ’ЄКТИ ВИСМІЮВАННЯ У ТВОРЧОСТІ ДІТЕРА НУРА

Руслан Усенко

Анотація


Стаття присвячена вивченню об’єктів висміювання у творі німецького автора Дітера Нура «Das Geheimnis des perfektenTages», який є сучасним письменником-коміком; він був удостоєний декількох нагород у сфері гумору. Були відібраніі проаналізовані уривки, що містять комічний ефект.В таблиці дається пояснення кожному обраному з тексту прикладу, так само визначається частотністьоб’єктів, над якими автор твору іронізує.


Ключові слова


Дітер Нур; гумор; іронія; комічний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Medvedjeva T. S. Cinnostinimecʹkohonarodu: istorija i sučasnistʹ [Values of theGerman people: history and modernity], VisnykUdmurtsʹkohouniversytetu. Istorijai filolohija. 2010. no. 3.pp. 130–134. [in Russian]

Slovny’k «Duden der Rechtschreibung» (2019),«Orthographic dictionary»,available at: https://www.duden.de/rechtschreibung/Kabarett(access Mai 12,2019) [in German]

Tyury’na. T. S. and Kopy’tinV. Yu. Osobly’vostinimecz’kogomentalitetu [Featuresof the German mentality], Molody’jvcheny’j. Mezhdunarozhnыjnaukovy’jzhurnal.2018. no.5 (201)pp. 299–301 [in Russian]

Romanova E. V. Nimecz’ky’jgumor: lingvisty’chny’jikul’turologichny’jaspekty’[German humor: cultural and linguistic aspects] Filologichninauky’. Py’tannyateoriyii prakty’ky’. Gramota, 2014, no.7 (37) u 2-x ch.pp. 168–172 [in Russian]

Frei N. 1945 und wir. Das dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. M?nchen,2005 240 p. [in German]

Nuhr, Dieter. Das Geheimnis des perfekten Tages. Bastei Lübbe AG, Köln, 2015307 p. [in German]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Медведева Т. С. Ценности немецкого народа: история и современность. Вестник Удмуртского университета. История и филология.2010. № 3. С. 130–134.

Словник «Duden der Rechtschreibung» [Електронний ресурс] // сайт,2019. Режим доступу до ресурсу: https://www.duden.de/rechtschreibung/Kabarett

Тюрина Т. С ., Копитін В. Ю. О собливості німецького менталітету.Молодий вчений. Міжнародний науковий журнал. 2018. № 15 (201).С. 299–301

Романова Е. В. Немецкий юмор: лингвистический и культурологический аспекты. Филологические науки. Вопросы теории и практики.Тамбов, 2014. № 7 (37): в 2 ч. С. 168–172.

Frei N. 1945 und wir. Das dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. München,2005. 240 c.

Nuhr, Dieter. Das Geheimnis des perfekten Tages. Bastei Lübbe AG, Köln,2015. 307 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)