DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180593

ПРОЗА ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ К. ХІХ — ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ

Ольга Подлісецька

Анотація


Простежено концепції сприймання творчості українських письменниць кінця ХІХ — початку ХХ століття сучасниками та літературознавцями. Про­аналізовано рецепції феномену жінок-письменниць у світовому та національному культурно-мистецькому контекстах. Здійснена спроба прослідкувати докорінні зміни в рецептивно-когнітивному аспекті літератури зламу століть. Досліджено, що в сучасному методологічному прочитанні творчість Лесі Українки, Ольги Кобилянської набуває неоприявлених досі смислових аспектів та інтерпретацій.


Ключові слова


жіноча проза; наратив; конфлікт; природа творчості

Повний текст:

PDF

Посилання


Ageeva, V. Lesya Ukrainka yak kulturna geroinia 21-go st. [Lesya Ukrayinka as a cultural heroine 21 century] http://www.youtube.com/watch?v=i8XRAmsxvGw [in Ukrainian]

Kovaliv, Y. (2013), Istoria ukrainskoi literatury; kinec 19 — poc. 20 st. [History of Ukrainian Literature in the end of 19th– beginning of the 20th century], vol. 2, «Academy», Kyiv, Ukraine.

Pavlychko, S. (2002), Teoriia literatury [Literary Theory], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv, Ukraine.

Perepyska M. Dragomanova s Nataliyeu Kobrynskoyu(1893–1895), (1908),

[Correspondence of Drahomanov with Natalya Kobrinskaya], Drukarnya Udilova, Lviv, (1908) Ukrainе.

Semkiv, R. Olga Kobylіanska. Pryroda zarivny Olga Kobylіanska. [The nature of the princess] https://www.youtube.com/watch?v=i8XRAmsxvGw [in Ukrainian].

Ukrainski ginky u gornyly modernizaziyi [Ukrainian women in modernization] (2017) pid red. O. Kis. «Club simeinogo dozvilla», Harkiv, Ukraine.

Chizhevsky, D. (2003), History of Ukrainian Literature, «Academy», Kyiv, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Леся Українка як культурна героїня ХХІ ст. URL: http: //www.youtube.com/watch?v=i8XRAmsxvGw (дата звернення: 14. 08. 18).

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ — поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. Київ: ВЦ «Академія», 2013. Т. 2: У пошуках іманентного сенсу. 2013. 624 с.

Павличко С. Теорія літератури. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. 679 с.

Переписка М. Драгоманова з Наталiєю Кобринською (1893–1895) / зладив i видав М. Павлик. Львів: Друкарня Уділова, 1908. 14 с.

Семків Р. Ольга Кобилянська. Природа царівни. URL: //http: //www.youtube.com/watch?v=i8XRAmsxvGw (дата звернення: 14. 08. 18).

Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред. О. Кись; Інститут народознавства НАН України. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 303 с.

Чижевський Д. Історія української літератури. Kиїв: Видавничий центр «Академія», 2003. 568 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)