DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180589

ШЛЯХ ДО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ. КРИТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ 70–80-х рр. ХІХ ст.

Нина Раковская

Анотація


У статті актуалізується необхідність переоцінки етико-естетичної парадигми літературної критики 70–80-х років XIX ст. Робиться акцент на своєрідності критичних текстів М. К. Михайловського, який поєднав філософське бачення світу з пізнанням літератури як значимого явища в європейській та російській культурах. Вказується, що критикові властивий розгляд творчості письменника з точки зору авторської моделі світу та людини. Н. К. Михайловський прагне до визначення домінант у художніх текстах, спираючись на різні галузі знання: соціокультурні, філософські, історичні. Розглядається психологізм у літературі як її родова властивість у II половині XIX ст. Особливий інтерес складає звернення критика до проблем свідомого та несвідомого, гіпнозу. М. К. Михайловський створює концепцію особистості письменника, який відчув, що наближається час катастроф та катаклізмів, у зв’язку з чим змінюються уявлення про гармонію та дисгармонію, добро та зло, космос та хаос.

У статті вказується на важливість ідей критика в аспекті створення теорії індивідуальності, автора і героя, в контексті культурного простору.


Ключові слова


літературна критика; соціопсихологічний фактор; критична рефлексія; антропоцентризм; авторська свідомість; М. Михайловський

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bart, R. (2009), Izbrannye stat’i: Semiotika: Pojetika [Selected Articles: Semiotics: Poetics], Progress, Moscow, Russia.

Bataj, Zh. (1997), Vnutrennij opyt [Internal experience], Axioma, Moscow, Russia.

Berdjaev, N. A. (1901), Sub’ektivizm i individualizm v obshhestvennoj filosofii [Subjectivity and individualism in public philosophy], St. Petersburg, Russia.

Zen’kovskij, V. V. (1991), Istorija russkoj filosofii: v 2 t. [History of Russian philosophy: in 2 vol.], vol. 1, JeGO, Moscow, Russia.

Mihajlovskij, N. K. (1896–1909), Sochinenija: v 10 t. [Writings: in 10 vol.], St. Petersburg, Russia.

Mihajlovskij, N. K. (1875), «Notes Profan», Otechestvennye zapiski, St. Petersburg, Russia, № 3, pp. 308–346.

Jung, K. G. (1992), Sobr. soch. : v 19 t. [Collection of works: in 19 vol.], Renessans, Moscow, Russia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. Избранные статьи: Семиотика: Поэтика. М. : Прогресс, 2009. 616 с.

Батай Ж. Внутренний опыт. М. : Axioma, 1997. 145 с.

Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. СПб., 1901. 273 с.

Зеньковский В. В. История русской философии : в 2 т. М. : ЭГО, 1991. Т. 1. 298 с.

Михайловский Н. К. Сочинения : в 10 т. СПб., 1896–1909.

Михайловский Н. К. Записки профана. Отечественные записки. 1875. № 3. С. 308–346.

Юнг К. Г. Собрание сочинений: в 19 т. М. : Ренессанс, 1992.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)