DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.183482

ЛЮДСЬКА ЕКЗИСТЕНЦІЯ В ТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА І СЕЛА: ПОЕЗІЯ ВАЛЬЖИНИ МОРТ І ЮЛІ ТИМОФЄЄВОЇ

Анастасія Анцімонік

Анотація


У статті на прикладі поетичної творчості Вальжини Морт і Юлі Тимофєєвої — молодих представниць сучасної білоруської літератури — розглядається взаємозв’язок між поняттями міста/села і екзистенції людини, актуальний в силу вписаності в контекст так званих вічних питань. Робиться висновок про перевагу для ліричних героїнь міського простору (особливо Мінська) і насиченого переживаннями та подіями існування в ньому, в той час як село стає ареною буття інших персонажів. Авторські тексти з концептом села виділяються драматичним пафосом і нагромадженням ментальної символіки, з концептом міста — інтимністю емоцій ліричного «Я» і його вкоріненням в хронотоп.


Ключові слова


екзистенція; білоруська поезія; ліричний герой; місто; село

Повний текст:

PDF (Беларуская)

Посилання


Antalogija suchasnaga bielaruskaga vierlibra : viershy. (2019) [Theanthology of themodern Belarusian verliber : poems], ukladalnik Gieorgij Bartash, Smeltok, Minsk [in Belarusian].

Mort, V. (2017), Epidemija ruzhau [Rose epidemic], Logvinau, Minsk [in Belarusian].

Mort, V. (2005), Ja tonienkaja jak tvaje viejki : teksty [I’m thin as your eyelashes],Logvinau, Minsk [in Belarusian].

Tsimafeyeva, Y. (2016), Cyrk: viershy [Thecircus : poems], Vydaviec Zmicier Kolas, Minsk [in Belarusian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анталогія сучаснага беларускага верлібра : вершы / укладальнік Георгій Барташ. Мінск : Смэлток, 2019. 208 с.

Морт В. Эпідэмія ружаў. Мінск : Логвінаў, 2017. 100 с.

Морт В. Я тоненькая як твае вейкі: тэксты. Мінск: Логвінаў, 2005. 112 с.

Цімафеева Ю. Цырк: вершы. Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2016. 72 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)