DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2019.29.180826

МЕТОДИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНИХ ДРАМ

Софія Демьянова, Олексій Козаченко

Анотація


У статті йдеться про зіставлення корпусу українських та польських драм про владу землі другої половини ХІХ — початку ХХ століття, про потребу системного представлення методів компаративного аналізу. Оскільки тематологія по-різному досліджується у слов’янському та західноєвропейському літературознавстві, в тому числі залежно від вирішення проблематики жанру, жанрового канону, поетики тексту, виникає потреба представлення засад рецептивної естетики, пост­структуралізму, генології, інтердисциплінарних студій, семіотики. Зазначені сучасні принципи компаративістики оприявлюються в рамках контактно-генологічного та типологічного методів, що підкреслює, зокрема, спільність тематики драм не лише з огляду на художньо-мистецькі зв’язки помежів’я, а й завдяки типологічним збігам у загальносвітовому літературному процесі.

Ключові слова


subjectology; comparative methods; genre; poetics; artistic text; drama

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)